Sorting by

×
24 Haziran 2024
Genel

Otizm ve Gelişimsel Engellilik İzleme (ADDM) Ağı

Yazdır

Otizm ve Gelişimsel Engellilik İzleme (ADDM) Ağı, Dünya genelinde farklı bölgelerdeki otizm spektrum bozukluğu (ASD), serebral palsi (SP) ve diğer gelişimsel engelli çocukların sayısını ve özelliklerini daha iyi anlamak için veri toplama amacıyla CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) tarafından finanse edilen bir programdır. Bu program, Birleşik Devletler’deki çocukların gelişimsel engellerinin takibini yaparak, çeşitli topluluklardaki eğilimleri ve ihtiyaçları anlamak için geniş kapsamlı veri toplar.

ADDM Ağı’nın ana hedefleri şunlardır:

  1. ASD ve SP’li çocukların popülasyonunu tanımlamak: ADDM Ağı, otizm spektrum bozukluğu ve serebral palsili çocukların nüfusunu belirleyerek, bu grupların özelliklerini, yaş dağılımlarını, cinsiyet oranlarını ve co-morbid durumlarını analiz eder.
  2. Ülkenin farklı bölgelerinde ASD veya SP’nin yaygınlığını karşılaştırmak: ADDM, Birleşik Devletler’in farklı coğrafi bölgelerinde otizm ve serebral palsinin yaygınlığını karşılaştırarak, bu bozuklukların prevalansındaki farklılıkları ve bölgesel eğilimleri ortaya çıkarır.
  3. ASD’nin erken tanımlanmasındaki ilerlemeyi ölçmek: ADDM Ağı, otizmin erken tanı ve müdahaledeki ilerlemelerini değerlendirerek, çocukların erken yaşlarda tanı almaları ve erken müdahale hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesine yönelik politika ve uygulamaları destekler.
  4. Çocuklara SP tanısı konulduğunda anlamak: ADDM, serebral palsili çocukların tanı alma süreçlerini ve bu çocukların sağlık hizmetlerine erişimini değerlendirir, böylece bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için daha iyi politika ve kaynaklar oluşturulabilir.
  5. Zaman içinde ASD veya CP oluşumundaki değişiklikleri belirlemek: ADDM Ağı, zaman içinde otizm ve serebral palsinin prevalansındaki değişiklikleri ve eğilimleri izleyerek, bu bozuklukların yaygınlığındaki artış veya azalışı belirleyebilir.
  6. ASD, SP ve ilgili koşulların ABD topluluklarındaki etkisini anlamak: ADDM, otizm, serebral palsi ve ilgili koşulların bireyler, aileler ve topluluklar üzerindeki sosyo-ekonomik, eğitimsel ve sağlıkla ilgili etkilerini değerlendirir, böylece bu gruplara uygun destek ve kaynaklar sağlanabilir.

Sonuç olarak, ADDM Ağı, otizm, serebral palsi ve diğer gelişimsel engelliliklerin toplumda nasıl etkilediğini ve bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için hangi politika ve kaynakların gerektiğini anlamak için önemli bir araçtır.

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/addm.html

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir