Sorting by

×
14 Haziran 2024
Genel

8 Yaşındaki Çocuklarda Otizm Spektrum Bozukluğunun (ASD) Tanımlanmasında Irk ve Etnik Farklılıklarda Yeni Bir Model Ortaya Çıkıyor

Yazdır

Tabloyu oluştururken sayfaları yazdırmak için kod kullanamam, ancak size metni detaylı olarak yeniden yazabilirim:


ADDM Ağı Verileri Raporu

Bu rapor, Otizm ve Gelişimsel Bozukluk İzleme Ağı (ADDM) tarafından toplanan verilere dayanmaktadır. Veriler, 8 yaşındaki çocuklarda otizm spektrum bozukluğu (OSB) prevalansını etnik ve ırksal gruplar arasında karşılaştırmaktadır.

Spot Işığı Grafiği: Otizm Spektrum Bozukluğu Yaygınlığı

Değerler, 1.000 çocuk başına yaygınlığı göstermektedir.

Rapor, 2016 öncesi dönemde, OSB tanısı alan çocukların çoğunluğunun beyaz çocuklar arasında olduğunu ancak son yıllarda bu farkın azaldığını göstermektedir. Özellikle, 2018’de A/PI, Siyah, Hispanik ve Beyaz çocuklar arasında OSB tanısı alanların yüzdesinde belirgin bir farklılık gözlenmemiştir.

Çocuklar El Ele Tutuşuyor: İrksal ve Etnik Farklılıkların Değişimi

2018’de, OSB tanısı alan 4 yaşındaki Siyah ve Hispanik çocukların yüzdesinin, Beyaz çocuklara kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu eğilim, 2020’de de devam etmiş ve ilk kez 8 yaşındaki çocuklarda da gözlemlenmiştir.

Bu bulgular, Siyah, Hispanik ve A/PI topluluklarındaki OSB farkındalığında, tanımlanmasında ve hizmetlere erişimde gelişmeler olduğunu işaret etmektedir. Ancak, OSB tanısı ve kimlik arasındaki ilişki, bazı ırksal gruplar arasında hala endişe verici düzeylerde devam etmektedir.

Zihinsel Engellilik ve OSB İlişkisi

Zihinsel engellilik (Zİ*) sıklıkla OSB’li çocuklarda görülür ve günlük yaşamdaki işlevselliklerini etkileyebilir. Rapor, 8 yaşındaki OSB’li çocukların üçte birinden fazlasında (%37,9) aynı zamanda zihinsel engellilik olduğunu belirtmektedir.

Ortalama olarak, kimlik sahibi çocuklara, kimlik sahibi olmayanlara göre OSB tanısı daha erken konulmaktadır.

Sonuç

ADDM Ağı verilerine dayanarak, OSB tanısı ve etnik/ırksal kimlik arasındaki ilişkilerin karmaşıklığına dair daha fazla anlayış geliştirmek önemlidir. Bu veriler, eşitsizlikleri azaltmak ve toplumun her kesimine erişilebilir ve adil sağlık hizmetleri sağlamak için politika ve uygulamalarda iyileştirmeler yapılmasını teşvik etmektedir.


Bu, verilen metni daha ayrıntılı bir şekilde yazmama yardımcı olabilir.

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/addm-community-report/spotlight-on-racial-ethnic-differences.html

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir