Sorting by

×
14 Haziran 2024
Genel

Ak Parti Seçim Bildirgesinde ”Engelliler”

AkParti; Türkiye Yüzyılı İçin Doğruya Adımlar seçim beyannamesinde hem iktidarda yaptıklarını hemde yapacaklarını bu seçim bildirgesinde yazılmış. Engelliler başlığı olduğu gibi diğer başlıklar içinde engellilere yönelik aktarımlar bulunmaktadır. Çocuk, Yaşlı ve Engelli Haklarının Korunması gibi başlıklarda yer verilmiş gözükmektedir.

Afetlere Dirençli Toplum ve Şehirler bölümünde ;

Afet durumunda engelli ve yaşlılara yönelik hazırlanacak bir kılavuz sayesinde risk ve zarar azaltma, müdahale, beslenme ve barınma olmak üzere tüm alanlarda engelli ve yaşlılara özgü tedbirlere yer vereceğiz.

Engelsiz Şehirler yaklaşımıyla afetten etkilenen illerimizdeki yeni yaşam alanlarında yaşayan engelli kardeşlerimiz; tüm kentsel ve kırsal hizmetlerden kesintisiz şekilde faydalanacaktır.

Birlikte Yaptık bölümünde;

Engelli öğretmenlerimizi ihmal etmeyerek onlar için uygun koşullarda istihdam sağladık.

Engelli öğrencilerimizin eğitim dışında kalmasını engelledik, eğitim materyallerini ücretsiz dağıttık. Okullara engelinden dolayı gelemeyen ve taşıma imkânı olmayan öğrencilerimize ise evde ve hastanede eğitim hizmeti sağladık.

e-Rapor sistemini hayata geçirdik. Diğer raporlarla birlikte engelli raporları da tek bir veri tabanına yükleyerek yetkilendirilmiş tüm kurumların erişimini sağladık.

Yaşlı ve engelli gibi dezavantajlı vatandaşlarımıza evde bakım dahil her türlü hizmeti sunuyor, düşük gelirli ailelerimizi kapsamlı yardımlarla destekliyoruz.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile ailelerimize tek tek ulaşarak engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik risk unsurlarını yerinde tespit ediyoruz. 4.850 ASDEP görevlimiz ile bugüne kadar 5,9 milyon haneye ulaştık.

Emniyet mensubu dışındaki diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelen terör mağduru sivil vatandaşların daha önce istihdam hakkı yokken bir istihdam hakkı sağladık.

erör mağduru sivil vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya engelli hale gelenlere sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanabilme imkânı sağladık. İstihdam hakkı getirerek anne babalarının da bu haktan yararlanmalarını sağladık.

Ağır engelli gazilere aylıkları ile her ay ödenen bir asgari ücret tutarın- daki bakım desteğini iki asgari ücret tutarına yükselttik.

Birlikte Yapacağız bölümünde;

Engelli bireyler için taşımalı eğitime devam edecek, onların eğitime eri- şiminde yaşanabilecek zorlukları yerinde tespit ederek çözeceğiz.

Yetişkin engelli bireylere hizmet eden halk eğitim merkezlerini tüm ilçelere yaygınlaştıracağız.

Aile yapısı, ergen profili, yaşlılık, evlilik, boşanma, kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk, engellilik gibi aileyi ilgilendiren pek çok konuda sosyal araştırma yapmaya devam edeceğiz.

Emzirme odalarını engelliler için daha uygun hale getireceğiz.

Hem çalışmak hem çocuğuyla ilgilenmek isteyen kadına uzaktan çalışma/kısmi çalışma gibi alternatif çalışma imkânlarını artıracağız.

Kadınların iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasını destekleyen, işgücü- ne katılımı artıran ve ulaşılabilir, ekonomik ve kaliteli erken çocuk bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştıran teşvik mekanizmalarını güçlendireceğiz.

Çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle işgücü piyasasından uzak kalma riski taşıyan kadınlar ile eğitimli çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamını teşvik ederek çocuk bakım mesleğinin profesyonelleşmesini destek- leyeceğiz.

Sağlık Bölümünde;

2023-2028 yıllarını kapsayan “Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji Belgesi ve Eylem Planı” yayımladık. Eylem planı kapsamında otizm spektrum bozukluğu rehberlerini yayımladık.

Herkese ihtiyaç duyduğu sağlık hizmeti sağlayarak sağlıkta hakkaniyeti sağladık.

Zihinsel özel gereksinimi olan çocuk ve gençlere erken müdahale amacıyla kurduğumuz çok disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Hizmet Merkezlerinin (ÇÖZGEM) sayısını artıracağız.

9. Engelliler Bölümünde;

İktidarımız döneminde engelliler konusunda gerek yapılan düzenlemeler gerekse uygulanan programlarla devrim niteliğinde bir dönüşüm sağlanmış, toplumun engelliye bakışında köklü bir değişiklik meydana gelmiştir. Daha önce engelli vatandaşlarımız evlerinden dışarı çıkmakta zorlanırken, her alanda sosyalleşmelerini sağlayıcı adımlar attık.

Eğitimde, bakım ve rehabilitasyonda, istihdamda, erişilebilirlikte ve diğer her türlü alanda, engellilere dönük sağladığımız hizmetleri daha ileri noktalara taşımaya ve engellileri toplumun geneliyle her alanda bütünleştirmeye kararlıyız.

Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı’nda “Engelsiz Türkiye” anlayışını hâkim kılmaktır.

Birlikte Yaptık

 • Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer almalarını sağlamak ve toplumsal hayata katılımlarının önündeki engelleri kaldırmak için “hak temelli” bir bakış açısı ile faaliyetlerimize devam ediyoruz.
 • Engellilerimiz için ilk kez Evde Sağlık Hizmetini başlattık.
 • Özel bakım merkezlerinde kalan engellilerimizin bakım ücretini karşı- ladık.
 • Ağır engelli vatandaşlarımıza Evde Bakım Desteği olarak aylık verilme- sini sağladık.
 • Sigortalı olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla engeli bulunan engel- lilerimize yaş şartı aramadan erken emekli olma hakkı tanıdık. Sigortalı olduktan sonra yüzde 60 ve üzeri engelli hale gelen sigortalılara da maluliyet hükümlerine göre erken emeklilik hakkı tanıdık.
 • 18 yaş altı engelli çocuğu bulunan anne ve babalara ve annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli olan va-tandaşlarımıza muhtaç aylığı bağlıyoruz.
 • Engelli vatandaşlarımız için toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk, şehirlerarası yolcu otobüslerinde indirimli seyahat, TCDD’de ücretsiz veya indirimli yolculuk ve THY’de indirimli uçuş imkânları getirdik.
 • Engelli öğrencilerimizi okullarına ücretsiz taşıyoruz.
 • Devlet memuru olarak atanacak engelliler için ilk defa ayrı ve merkezi bir sınav (EKPSS) yapılmasını sağladık.
 • Özürlü kavramının yerine “engelli” kavramının kullanılmasını mevzuatla düzenledik.
 • Kamuya açık alanlar ile binalar ve toplu taşıma hizmetlerinin erişilebilir hale getirilmesine yönelik düzenlemeler yaptık.
 • Engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit fırsatlarda katılabilmesi, erişilebilirliğin hayata geçirilmesi ve yapılı çevrenin engelsiz hale getirilmesine yönelik Erişilebilirlik Destek Projelerini (ERDEP) hayata geçirdik.
 • GSM şebekelerinde indirimli tarifeler, su ücretinde indirim, emlak vergisi muafiyeti, ÖTV ve MTV muafiyeti, milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına giriş indirimi, müze ve ören yeri giriş indirimi şeklinde hak ve indirimler sağladık.

Birlikte Yapacağız

 • Engelli ailelerine verilen destekleri bütüncül bir bakış açısı ile gözden geçirerek daha etkin hale getireceğiz.
 • Engelli bireylerin ailelerine tanı sonrası yoğun eğitim desteği ve uzun vadeli aile danışmanlığı ve psikososyal destek hizmetlerini geliştireceğiz.
 • Bakım veren kişinin dinlenmesi, kendisini yenilemesi ve sosyalleşmesini sağlamak amacıyla yarı zamanlı/tam zamanlı bakım desteği sağlayacağız.
 • Engelli yakınlarının önemli bir işi olduğunda ya da hastane gibi yerlere gitmek zorunda olduğunda engelli aile üyesini günübirlik bırakabileceği bakım merkezlerini artıracağız.
 • Günlük bakım merkezi ile yatılı bakım merkezlerinin sayısını artıracağız.
 • İhtiyaç sahibi yaşlılar için tıbbi ve yardımcı cihazlar için katkı payını düşüreceğiz.
 • Erken tanı ve tedavi sürecinde aile hekimlerinin etkinliğini artıracağız.
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecini standart olarak vermeyecek, bireyin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bireye özel program hazırlayacağız.
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ağır ve hafif engelli bireylere göre dizayn edeceğiz.
 • Evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için Evde Bakım Yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacaktır.
 • Okullarda, hastanelerde ve diğer devlet kurumlarında engellilere hiz- met vermek için ergoterapistler istihdam edeceğiz.
 • Engelsiz Yaşam Merkezleri’nde engel türüne göre branşlaşmaya gideceğiz.
 • Engelli çocuklarda kaynaştırma eğitimini engel çeşitlerine ve oranlarına göre vereceğiz.
 • Kaynaştırma yoluyla olan eğitimin sağlıklı olabilmesi için okullarda destek eğitim odasını zorunlu kılacağız.
 • Engellileri kaynaştırmak ve eğitmek için öğretmenlere yönelik özel eğitim seminerlerini zorunlu yapacağız.
 • Kaynaştırma eğitimi için altyapı hazırlayacak, öğretmenler, idareciler, veliler, çocuklar, servis şoförleri, kantindeki görevliler gibi sistemin içinde olan herkesi kaynaştırma eğitimi için bilgilendirecek ve hazırlayacağız.
 • “Tersine kaynaştırma” da yapacak; engelli olmayan öğrencileri, engelli bireylerin eğitim süreçlerine dahil edeceğiz.
 • Sınavlarda ve eğitimde Braille alfabesini tercihe göre sunacağız.
 • Görme engelli bireylere kitapları seslendirilmiş halde teslim edeceğiz.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki tüm antrenörleri dört engelli branştada engelli eğitimine tabi tutacağız.
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitimcilerin niteliğini arttıracak, eğitimlerin düzgün ve müfredata uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığına dair denetimleri artıracağız.
 • Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla korumalı işyerlerinin kapsamını genişleteceğiz.
 • Görme engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel firmalarda şahit bulunmasına gerek kalmadan imzasının geçerli sayılabilmesi için bir sistem oluşturacağız.
 • Cami girişleri, eğitim ve sağlık kurumları, müzeler ve daha birçok sosyal alanda engelli girişleri olmadığından dolayı engellilerin ulaşabilirliği noktasında çalışmalar yapacağız.
 • Trafikte ve üst geçitlerde asansör yokluğu, rampaların çok dik olması gibi ulaşımda aksaklıklara sebep olan altyapı sorunlarını engellilere uygun şekilde düzenleyeceğiz.
 • Tüm parklarda ayrı engelli lavabolarını kuracağız.
 • Görme engelliler için dijital erişim sorununu çözeceğiz.
 • Eğitim kurumlarının erişilebilirliğini denetleyecek ve engelli bireylerin kullanımına uygun hale getireceğiz.
 • Ulusal televizyon kanallarımızda engellilikle ilgili dizi, çizgi film, kısa filmler gibi farkındalığı sağlayacak programları artıracağız.

11. Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik bölümünde;

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara daha kolay aylık bağlanmasını sağladık.

2018 yılında hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” ile kadın, erkek, yaşlı ve engelli tüm vatandaşlarımıza yüzme eğitimi vererek bu branşta eğitim almaya imkânı olmayan vatandaşlarımıza ulaştık. Proje ile ayrıca yetenekli sporcuların keşfedilmesini de sağladık. Bu kapsamda, 6 milyona yakın vatandaşımıza yüzme öğrettik.

Engelli gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla gerekli fiziksel ve sosyal altyapıları güçlendirmeye devam edeceğiz.

Engelli gençlerin maddi ve manevi olarak desteklenmesini çok daha yaygın hale getirecek, dışlanmalarının ve ötekileştirilmelerinin önüne geçeceğiz.

İstihdam Bölümünde;

İstihdamda geniş kapsamlı teşvikler uyguladık; primini düzenli ödeyen işverenlerimiz için uygulanan 5 puan prim teşvikinin yanı sıra kadınlar, gençler, engelliler, Ar-Ge projelerindeki araştırmacı istihdamı ile ilave istihdam için düzenlemeler yaptık.

Engelli vatandaşlarımızın, “turkiye.gov.tr” üzerinden veya “e-Devlet Kapısı mobil uygulaması” ile “Engelsiz e-Devlet Çağrı Merkezi”ne canlı olarak bağlanabilmesini sağladık.

Turizm Bölümünde;

Sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin dönüşüm programını başlattık. Bu kapsamda medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesini güçlendirerek ülkemizin bu alandaki potansiyelini daha fazla kullanmayı amaçladık.

Çocuk, Yaşlı ve Engelli Haklarının Korunması bölümünde;

Engelli vatandaşlarımızın eğitim ve çalışma haklarını fırsat eşitliği ilkesi temelinde daha etkin şekilde koruyacağız. Yine engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılmaları için yerel yönetimlerin daha aktif çalışmasını sağlamaya yönelik düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen engelli kimlik kartlarının Türkiye’de tanınmasını sağladık”

Kaynak: https://www.akparti.org.tr/media/bwlbgkif/tu-rkiye-yu-zyılı-ic-in-dog-ru-adımlar-2023-sec-im-beyannamesi.pdf

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir