Sorting by

×
Asperger Sendromu ve Diğer Sendromlar Üzerine Tezler
CANAN TANIDIRAsperger Sendromunda psikiyatrik eş tanılar Comorbidity in Asperger Syndrome
DENİZ TEKİNDüşünce baloncukları tekniğinin kullanıldığı ?yanlış inanç öğretim paketi? nin asperger sendromu ve yüksek işlevli otizm tanısı almış çocukların ?yanlış inanç? düzeylerine etkisi
EZGİ DALMIŞYüksek işlevli otizm ve Asperger sendromu tanılı çocuklarda İleri Derecede Zihin Okuma Becerileri Öğretimi Programının etkililiğinin incelenmesi Investigation of the Effectiveness of the Teaching Advanced Degree Mind-Reading Skills Programme in the children with high-functioning autism and Asperger syndrome
GÖKÇE SAYAsperger Bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde talamus hacminin ve kimyasal metabolitlerinin incelenmesi: Manyetik Rezonans Görüntüleme ve 1H- Manyetik Rezonans Spektroskopi çalışması Assesment of thalamic volume and chemical metabolites in child and adolescents with Asperger Disorder: Magnetic Resonance Imaging and 1H-Magnetic Resonance Spectroscopy Study
SELDA HANÇERLİWest sendromu’nda otistik bozukluk West sendromu’nda otistik bozukluk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir