Sorting by

×

Yazar: otizmtv

Self Servis Serfler

Psikolog Halil Şahin Günümüz dünyası artık tamamen iki kutuplu bir tahteravalliye dönmüş durumda: Üretenler ve üretileni tüketenler. Bu zaten hepimizin bildiği bir durum. Olaya bir de şu açıdan bakalım. Bir…

Otizm Ve Bağımlılık

Psikolog Halil Şahin Otizm ve bağımlılık kavramları arasında kritik alındığında aralarında bir bağlantı kurulamayabilir. Bu yüzden iki kavramın tanı kriterlerine bakmak bize fayda sağlayacaktır. Otistikler, dış dünyadan soyutturlar ve kendi…

Hukukun Evrensel İlkeleri

Hukukun Evrensel İlkeleri, Uluslararası Sözleşmeler, Anayasalar ve diğer mevzuat ile güvence altına alınmıştır. Dünyadaki tüm devletlerin belirlenen bu evrensel kurallara uygun hareket etmesi yerel ve uluslararası toplumun duyarlılığı ölçüsünde sağlanabilmektedir.…

Sevgi nedir?

Günlük  yaşamda en çok kullanılan sözcüklerden biri de sevgi sözcüğü olmalı.  Sık sık duyar ya da okuruz;  “…İnsanlar sevmeli birbirlerini…”; “…Her işin başı sevgi…”; “sevelim birbirimizi, sevgi gibisi yok…” Bırakın başkalarını, aynı ailedeki iki kişinin bile birbirlerini…

Psikanaliz nasıl tedavi eder?

Dr. Ali Algın KÖŞKDERE Psikanaliz başlangıçta bir tedavi yöntemiydi ve histerik hastaların anlaşılması ve tedavi edilmesi üzerinde çalışılmıştı. Histerik nevrozlu hastalar hem Charcot’unun hem Breuer’in dikkatini çekmişler, sonra da Freud’u…

Ticari psikiyatri, bilimsel psikiyatri

Ticari tıbbın önde gelen özelliği, tetkik yaptırmada ve ilaç kullanmada abartıdır. Doğru olan, başvurana ayrılacak yeterli bir süre içinde önce anamnez almak (hastanın derdini etraflıca sorup dinlemek), ardından yapılacak etraflı bir fizik muayeneyle…

Memnuniyetsizlerin bir öngörüsü ve planı var mı?

İBRAHİM AYCAN Herkes sızlanıyor, herkes var olan durumu eleştiriyor ama kimse kapsamlı bir program önerisi getirmiyor. Öncelik sıralaması yapıldı mı? Laiklik mi öncelikli, kuvvetler ayrılığı mı, sosyal devlet mi, cumhuriyet…