Sorting by

×

Kategori: Tez

Otizm ve Felsefe, Sosyoloji ve Bilim Üzerine Tezler

ABDURRAHMAN MENGİ Sosyolojik boyutlarıyla otizm Sociological dimensions of autism SEMA ALPAYTAÇ Otizm üzerine Türkiye’den bir örnek vaka incelemesi A case study from Turkey on autism TUBA BOZADA Otizm: Bulgular, tartışmalar…

Otizm ve Erken Çocuklukta Tezler

DİLA NUR YAZICI Keyhole erken müdahale programının ebeveyn ve çocuk çıktıları üzerindeki etkisi The effect of the Keyhole early intervention program on parents and children’s output FATİH ÖZBEK Okul öncesi…

Otizm ve Kaynaştırma Üzerine Tezler

BURCU SULTAN ABBAK KAÇAR Okul öncesi kaynaştırma sınıfında akran ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik durum çalışması: Akran aracılı eğitim Developi̇ng peer relati̇onshi̇p in an inclusive classroom at preschools: A case study, peer…

Otizm ve ‘Birden Fazla” Engelilik Üzerine Tezler

‘’Çift Engellilik’’  ATİYE CEMRE TANRIVERDİ Özel eğitim merkezinde eğitim alan mental retarde ve otistik çocukların annelerinin, depresyon ve aleksitimi düzeylerinin incelenmesi Analyzing the levels of depression and alexithymia of mothers…