UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Kitap İçeriği

Pegem Yayınlarından çıkan Uygulamalı davranış analizi kitabının içeriği

Devam

Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin)

Ülkemizde üniversitelerde yıllardır ‘Uygulamalı Davranış Analizi’ dersleri okutulmasına rağmen bu konuda bir kitabın eksikliği yaşanıyordu. “Applied Behavior Analysis for Teachers (Eğitimciler İçin Uygulamalı Davranış Analizi)” adlı bu kitabın Türkçe’ye çevirisi yapılarak ülkemize kazandırılmasına öncülük eden Nobel Akademik Yayıncılığın sahibi ve meslektaşımız Sayın Nevzat Argun’a ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım.

Devam

Sözel Davranış ( Verbal Behaviour)

Dilin geleneksel görüşleri, kelimelerin ve cümlelerin topografyasını (veya biçimini) vurgulayan yapısal bir yaklaşıma sahiptir. Böyle bir görüşe sahip olanlar, çoğunlukla forma dayalı, genellikle çok az başarılı olan bir dili öğretmeye çalışırlar. 1957’de BF Skinner, dili fonksiyonel terimlerle tanımladığı ve farklı sözel yanıt türleri için kontrol değişkenlerinin bir analizine dayanarak dilin açıklamasını ana hatlarıyla açıklayan Sözel Davranış’ı kitabını yayınladı. Kelimelerin söylenme nedenlerine odaklanma, öğrenciye sadece iletişim kurmak için kelimeleri kullanmayı öğretmekle kalmaz, aynı zamanda çocuklarımızda konuşma diline yol açabilecek kelimelerin gerçek kavramlarını veya “anlamlarını” öğretmemize izin verir.

Devam

Otizm Terapi: Nereden Başlamalı ?

Otizm Terapi: Nereden Başlamalı ?
Genel olarak gelişimsel risk altında veya otizmli çocuğu olan her aile kendilerine “Çocuğuma yardım etmek için yeterince eğitim-terapi alıyor muyum, en etkili eğitim terapi modeli hangisi ?” Diye çok soru soruyorlar. Bunlar, hiç şüphesiz otizm spektrum bozukluğu olan her çocuğun ebeveyni tarafından sorulan bir sorudur. Birçok durumda, “Otizm nedir?” ve “Nasıl oldu? ” sorularının kafa karıştırıcı ve bilinmezliklerle dolu çözümsüz dünyası içinde daha bir çok sorusuyla aileler baş başa kalıyorlar.

Devam