Sorting by

×
14 Haziran 2024

Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar

Bilimsel Dayanaklı UygulamalarKaynaklarKitapKuramlarModellerOtizmUygulamalı Davranış AnaliziUzmanlar

Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin)

Ülkemizde üniversitelerde yıllardır ‘Uygulamalı Davranış Analizi’ dersleri okutulmasına rağmen bu konuda bir kitabın eksikliği yaşanıyordu. “Applied Behavior Analysis for Teachers (Eğitimciler İçin Uygulamalı Davranış Analizi)” adlı bu kitabın Türkçe’ye çevirisi yapılarak ülkemize kazandırılmasına öncülük eden Nobel Akademik Yayıncılığın sahibi ve meslektaşımız Sayın Nevzat Argun’a ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım.

Read More
Bilimsel Dayanaklı UygulamalarKuramlarOtizmÖzel EğitimSözel Davranış Yaklaşımı

Sözel Davranış ( Verbal Behaviour)

Dilin geleneksel görüşleri, kelimelerin ve cümlelerin topografyasını (veya biçimini) vurgulayan yapısal bir yaklaşıma sahiptir. Böyle bir görüşe sahip olanlar, çoğunlukla forma dayalı, genellikle çok az başarılı olan bir dili öğretmeye çalışırlar. 1957’de BF Skinner, dili fonksiyonel terimlerle tanımladığı ve farklı sözel yanıt türleri için kontrol değişkenlerinin bir analizine dayanarak dilin açıklamasını ana hatlarıyla açıklayan Sözel Davranış’ı kitabını yayınladı. Kelimelerin söylenme nedenlerine odaklanma, öğrenciye sadece iletişim kurmak için kelimeleri kullanmayı öğretmekle kalmaz, aynı zamanda çocuklarımızda konuşma diline yol açabilecek kelimelerin gerçek kavramlarını veya “anlamlarını” öğretmemize izin verir.

Read More