Sorting by

×
19 Temmuz 2024

Sözel Davranış Yaklaşımı

Bilimsel Dayanaklı UygulamalarKuramlarOtizmÖzel EğitimSözel Davranış Yaklaşımı

Sözel Davranış ( Verbal Behaviour)

Dilin geleneksel görüşleri, kelimelerin ve cümlelerin topografyasını (veya biçimini) vurgulayan yapısal bir yaklaşıma sahiptir. Böyle bir görüşe sahip olanlar, çoğunlukla forma dayalı, genellikle çok az başarılı olan bir dili öğretmeye çalışırlar. 1957’de BF Skinner, dili fonksiyonel terimlerle tanımladığı ve farklı sözel yanıt türleri için kontrol değişkenlerinin bir analizine dayanarak dilin açıklamasını ana hatlarıyla açıklayan Sözel Davranış’ı kitabını yayınladı. Kelimelerin söylenme nedenlerine odaklanma, öğrenciye sadece iletişim kurmak için kelimeleri kullanmayı öğretmekle kalmaz, aynı zamanda çocuklarımızda konuşma diline yol açabilecek kelimelerin gerçek kavramlarını veya “anlamlarını” öğretmemize izin verir.

Read More