Sorting by

×

Kategori: Alternatif Terapiler

Dışavurumcu Sanat Terapisi

Expressive Art Therapy Eda ÖZ ÇELİKBAŞ Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi SANAT ve İNSAN Sanat insan ile var olan, şekillenip gelişebilen bir olgudur. Tarihin başlangıcından beri süre gelen…