Nöroçeşitlilik : Zamanı Gelen Bir Kavram*

Son altmış yılda, yeni psikiyatrik hastalıkların sayısında olağanüstü bir büyümeye tanık olduk. Amerikan Psikiyatri Derneği’nin ilk kez 1952’de yayınlanan tanı ve İstatistik El Kitabı (DSM), başlangıçta yaklaşık 100 hastalık kategorisini listelemişti. 2000 yılına gelindiğinde, bu sayı üç katına çıktı. “Öğrenme güçlüğü”, “DEHB”, “Asperger sendromu” ve elli yıl önce neredeyse duyulmamış diğer koşullar hakkında haberlerde duymaya alıştık.

Devam

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Kitap İçeriği

Pegem Yayınlarından çıkan Uygulamalı davranış analizi kitabının içeriği

Devam

Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin)

Ülkemizde üniversitelerde yıllardır ‘Uygulamalı Davranış Analizi’ dersleri okutulmasına rağmen bu konuda bir kitabın eksikliği yaşanıyordu. “Applied Behavior Analysis for Teachers (Eğitimciler İçin Uygulamalı Davranış Analizi)” adlı bu kitabın Türkçe’ye çevirisi yapılarak ülkemize kazandırılmasına öncülük eden Nobel Akademik Yayıncılığın sahibi ve meslektaşımız Sayın Nevzat Argun’a ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım.

Devam

Sözel Davranış ( Verbal Behaviour)

Dilin geleneksel görüşleri, kelimelerin ve cümlelerin topografyasını (veya biçimini) vurgulayan yapısal bir yaklaşıma sahiptir. Böyle bir görüşe sahip olanlar, çoğunlukla forma dayalı, genellikle çok az başarılı olan bir dili öğretmeye çalışırlar. 1957’de BF Skinner, dili fonksiyonel terimlerle tanımladığı ve farklı sözel yanıt türleri için kontrol değişkenlerinin bir analizine dayanarak dilin açıklamasını ana hatlarıyla açıklayan Sözel Davranış’ı kitabını yayınladı. Kelimelerin söylenme nedenlerine odaklanma, öğrenciye sadece iletişim kurmak için kelimeleri kullanmayı öğretmekle kalmaz, aynı zamanda çocuklarımızda konuşma diline yol açabilecek kelimelerin gerçek kavramlarını veya “anlamlarını” öğretmemize izin verir.

Devam