Sorting by

×
14 Haziran 2024

Modeller

GenelModeller

Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Kimlikli Bebekler Yaklaşımı

Erken çocukluk döneminde farklılık kavramından bahsettiğimiz zaman yaşlara göre değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz. Çocuklar daha bebekken, hatta 3-4 aylıktanitibaren bu farklılıkları bir şekilde algılamaya başlıyorlar. Mesela 1 yaşında farklılıkları fark ediyor; 2 yaş ile birlikte renkleri öğrenip buna bağlı olarak ten renklerindeki farklılıkları algılıyor; 3 yaştan itibaren de cinsiyet ve farklı ırkları ayırtedebiliyorlar. 3-5 yaş arası ise çocukların kendi cinsiyetleri ile ilgili araştırmayapmaya başladıkları dönemdir. Bu dönemde “Ben hep kız mı kalacağım?”; “Ağaca çıkınca erkek olabilir miyim? gibi” sorular sorarlar. Bu yaşlar arasındaki birçok çocuk, gerek kendi gerekse de çevresindeki dünya ile ilgili detaylı bir anlayış geliştirmeye başlıyor.

Read More
GenelModellerUzmanlar

PYP, İlk Yıllar Programı

Yani PYP dediğimiz de ilk yıllar programı olarak algılıyoruz. PYP’ nin belli merkezleri var. Dünyada binlerce okul çalışıyor bu konuda, binlerce okul çalışırken de sizin coğrafya olarak bağlı olduğunuz bir grup olması gerekiyor, ülkenizin konumu,yerleşimi itibari ile. Burada IB misyonu çok önemli, çünkü bu misyon diyor ki; “Ben okulu sadece anaokulunda değil, ilköğretimde, ortaöğretimde değil yaşayan her yerinde görmem gerekiyor.” Buna kısaca bakarsak;

Read More
Bilimsel MakalelerGenelModeller

GEMS Nedir?

GEMS – Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) – heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Fermuarlı bir çanta içinde gerçekleşen kimyasal tepkimeden dev boyutlu sabun köpüklerinin oluşturulmasına, uzaydan geldiği söylenen garip yeşil bir maddeden güneş ısısı deneylerine kadar bütün GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir.

Read More
Bilimsel Dayanaklı UygulamalarKaynaklarKitapKuramlarModellerOtizmUygulamalı Davranış AnaliziUzmanlar

Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin)

Ülkemizde üniversitelerde yıllardır ‘Uygulamalı Davranış Analizi’ dersleri okutulmasına rağmen bu konuda bir kitabın eksikliği yaşanıyordu. “Applied Behavior Analysis for Teachers (Eğitimciler İçin Uygulamalı Davranış Analizi)” adlı bu kitabın Türkçe’ye çevirisi yapılarak ülkemize kazandırılmasına öncülük eden Nobel Akademik Yayıncılığın sahibi ve meslektaşımız Sayın Nevzat Argun’a ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım.

Read More