Sorting by

×

Nöroçeşitlilik : Zamanı Gelen Bir Kavram*

Son altmış yılda, yeni psikiyatrik hastalıkların sayısında olağanüstü bir büyümeye tanık olduk. Amerikan Psikiyatri Derneği’nin ilk kez 1952’de yayınlanan tanı ve İstatistik El Kitabı (DSM), başlangıçta yaklaşık 100 hastalık kategorisini listelemişti. 2000 yılına gelindiğinde, bu sayı üç katına çıktı. “Öğrenme güçlüğü”, “DEHB”, “Asperger sendromu” ve elli yıl önce neredeyse duyulmamış diğer koşullar hakkında haberlerde duymaya alıştık.

Devam

Otizmde ”Engellilik Söylemi” ve Nöroçeşitlilik Yaklaşımı

Bir önceki videomuzda otizme nöroçeşitlilik açısından bakmanın önündeki en büyük sorun olan engellilik söyleminden bahsettik. Daha önce de bahsettiğimiz gibi engellilik söylemi çoğu bireyin normal olması, normalleştirilmesi üzerinden işler. Tüm düşüncesini bu bireylerin içimizden biri olması, yaşaması, bizim gibi olması üzerine dayalı eğitim programları önerir ve belirli normlara göre değerlendirir.

Devam