Sorting by

×

Nöroçeşitlilik : Zamanı Gelen Bir Kavram*

Son altmış yılda, yeni psikiyatrik hastalıkların sayısında olağanüstü bir büyümeye tanık olduk. Amerikan Psikiyatri Derneği’nin ilk kez 1952’de yayınlanan tanı ve İstatistik El Kitabı (DSM), başlangıçta yaklaşık 100 hastalık kategorisini listelemişti. 2000 yılına gelindiğinde, bu sayı üç katına çıktı. “Öğrenme güçlüğü”, “DEHB”, “Asperger sendromu” ve elli yıl önce neredeyse duyulmamış diğer koşullar hakkında haberlerde duymaya alıştık.

Devam

Otizmde ”Engellilik Söylemi” ve Nöroçeşitlilik Yaklaşımı

Bir önceki videomuzda otizme nöroçeşitlilik açısından bakmanın önündeki en büyük sorun olan engellilik söyleminden bahsettik. Daha önce de bahsettiğimiz gibi engellilik söylemi çoğu bireyin normal olması, normalleştirilmesi üzerinden işler. Tüm düşüncesini bu bireylerin içimizden biri olması, yaşaması, bizim gibi olması üzerine dayalı eğitim programları önerir ve belirli normlara göre değerlendirir.

Devam

Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım: Kimlikli Bebekler Yaklaşımı

Erken çocukluk döneminde farklılık kavramından bahsettiğimiz zaman yaşlara göre değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz. Çocuklar daha bebekken, hatta 3-4 aylıktanitibaren bu farklılıkları bir şekilde algılamaya başlıyorlar. Mesela 1 yaşında farklılıkları fark ediyor; 2 yaş ile birlikte renkleri öğrenip buna bağlı olarak ten renklerindeki farklılıkları algılıyor; 3 yaştan itibaren de cinsiyet ve farklı ırkları ayırtedebiliyorlar. 3-5 yaş arası ise çocukların kendi cinsiyetleri ile ilgili araştırmayapmaya başladıkları dönemdir. Bu dönemde “Ben hep kız mı kalacağım?”; “Ağaca çıkınca erkek olabilir miyim? gibi” sorular sorarlar. Bu yaşlar arasındaki birçok çocuk, gerek kendi gerekse de çevresindeki dünya ile ilgili detaylı bir anlayış geliştirmeye başlıyor.

Devam

PYP, İlk Yıllar Programı

Yani PYP dediğimiz de ilk yıllar programı olarak algılıyoruz. PYP’ nin belli merkezleri var. Dünyada binlerce okul çalışıyor bu konuda, binlerce okul çalışırken de sizin coğrafya olarak bağlı olduğunuz bir grup olması gerekiyor, ülkenizin konumu,yerleşimi itibari ile. Burada IB misyonu çok önemli, çünkü bu misyon diyor ki; “Ben okulu sadece anaokulunda değil, ilköğretimde, ortaöğretimde değil yaşayan her yerinde görmem gerekiyor.” Buna kısaca bakarsak;

Devam