Sorting by

×

Kategori: Test Ve Ölçekler

M-CHAT

Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği M-Chat çocuğunuzun otizm tanısı almadan önce otizme ilişkin davranışlarını ölçen bir pratik testtir. Tanı amaçlı değil davranış odaklı bir değerlendirmedir. Belirti ,davranışın şiddetini…