Sorting by

×

Kategori: Çocuk

Otizm ve Erken Çocuklukta Tezler

DİLA NUR YAZICI Keyhole erken müdahale programının ebeveyn ve çocuk çıktıları üzerindeki etkisi The effect of the Keyhole early intervention program on parents and children’s output FATİH ÖZBEK Okul öncesi…

Covid 19 ve Çocuklar

COVİD-19 salgını dünyanın hemen her ülkesini etkilemeye devam ediyor. Salgın, ailelerin ve bireylerin yaşam rutinlerini değiştirmelerine neden oldu. Çocuklar okula gidemiyor ve evden eğitim almaya çalışıyorlar. Anne babaların bir kısmı…

Sanat Yolu İle Çocukları Anlama

Çocukların özgün ürünler üretebilmeleri, hayal güçlerini sanatsal çalışmalara yansıtabilmeleri, kendilerinin ve akranlarının yaptıkları çalışmalara saygı duymaları , yaratıcılıklarını desteklemeleri için öğretmenlerin ve anne babaların uygun etkinliklertasarları ve bunun için çok…

Duyusal Davranışın Aynalanması

Bir davranışın problemli-sorunlu bir davranış olarak kabul edebilmek için bazı kriterlerimiz olmalı. Bunlar o davranışın sıklığı şiddeti ve yoğunluğu gündelik yaşamda çocuğa olumlu-olumsuz katkısı nedir ? Bunlardan birincisi olan sıklıkta,…