Sorting by

×

“Winnicott ve Geçiş Deneyimi”, s. 7-13 Saffet Murat Tura,

İngiliz “nesne ilişkileri okulu” psikanaliz tarihinde önemli bir rol oynar. Bu okul psikanalitik düşüncenin dikkatini dürtüler, bu dürtülerle ilgili çatışkılar ve karmaşalardan ilişkiye çekmiştir. İngiliz nesne ilişkileri okulunda Klein’dan hemen sonra öne çıkan isimlerden biri Winnicott’tır.

Devam

Otizmle İlgili Roman, Anı, Deneme ve Çeşitli Kitap Listesi

Roman, Deneme, Anı ve Çeşitli Kitaplar At Çocuk Rupert Isaacson Bayan Perşembeler Prof. Dr. Füsun Akkök, Barış’ın Gezintisi Tübitak Yayınları,

Devam

Otizmin Erken Teşhis Edilebilmesi için Çocuklukta Ortaya Çıkan Belirtiler :

Otizmin erken teşhis edilebilmesi için çocuklukta ortaya çıkan belirtilere dikkat EDİLMESİ gerekir. 1. Bu çocuklar parmaklarıyla farklı ve değişik hareketler

Devam