Sorting by

×
Çocuk Ruh Sağlığı,

Doç. Dr. Serdal SEVEN

” Ruh sağlığı, hiçbir dış etken olmadığında kişinin rahatlıkla sahip olabileceği bir durumdur. Oysa insan hayatında çocukluktan itibaren fiziksel ve ruhsal durumu bozabilecek pek çok faktör ortaya çıkar. Asıl problem bu faktörlerle nasıl başa çıkılacağına yönelik bilgiye, beceriye ve sosyal-duygusal yeterliliğe sahip olmaktır. Bu kitap, bu doğrultuda, çocuklarla etkileşim halindeki yetişkinlerin bilgi ve isteklerini artırarak onlara, en azından, “çocuğun yüzüne bir tebessüm kondurma” zevkini ve huzurunu tattırma beklentisiyle yazılmıştır. Kitap hazırlanırken çocuk ruh sağlığı ile ilgili dünya literatüründeki yeni gelişmelerden yararlanılmıştır. Konular, araştırmalar ve istatistiksel bilgiler ışığında gelişimsel bir perspektif ile işlenmiştir. Bu anlamda kitabın alandaki bu eksikliği gidereceği, yetişkinlere yol göstereceği ve böylece çocuklarımıza katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Bu kitabın temel amaçlarından biri çocuk ruh sağlığı alanı hak- kında okuyucuya güvenilir bilgiler vermektir. Bu amaçla kitabın ilk iki bölümünde çocuk ruh sağlığının kavramsal çerçevesi oluşturul- muştur. Bu iki bölümün yapısı gereği okuyucu için yeni sayılabilecek birçok terim tanıtmaktadır. Bu nedenle de alana yabancı okuyucular için başlangıçta anlaşılma güçlüğü olabilir. Alana yabancı okuyucu- ların önce 3-10. bölümleri sonra 1 ve 2. bölümleri okumalarını öne- rilir. Böylece okuyucu önce kitabın kendisiyle ilgili neleri anlattığını sonra da bunun için gerekli kavramsal çerçeveyi tanımış olacaktır.”

1. BÖLÜM RUH SAĞLIĞI KAVRAMI

2. BÖLÜM RUH SAĞLIĞINA KURAMSAL BAKIŞ

3. BÖLÜM SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM VE RUH SAĞLIĞI

4. BÖLÜM BAĞLANMA VE RUH SAĞLIĞI

5. BÖLÜM ÇOCUĞUN SOSYALLEŞMESİ VE RUH SAĞLIĞI

6. BÖLÜM AİLEDE ÇOCUK

7. BÖLÜM DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

8. BÖLÜM DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

9. BÖLÜM PSİKO-FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR VE ALIŞKANLIK BOZUKLUKLARI

10. BÖLÜM ÖZEL DURUMLARDA ÇOCUK

Kitabı Satın Almak İçin :

https://www.pegem.net/kitabevi/4277-Cocuk-Ruh-Sagligi-kitabi.aspx

Kaynak : https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2032018154304BASKI%20Çocuk%20Ruh%20Sağlığı.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir