Sorting by

×

”Tüm eğitim ve mesleki eğitim kurumları engellilere göre hizmet alanlarını düzenlenecektir. 

Demokrat Parti, ücretsiz ulaşım, bazı hizmetlerde indirim gibi uygulamaların yanı sıra, engelli vatandaşlarımızın hayatını zorlaştıran her türlü fiziki engeli ortadan kaldıracak; yine engelli vatandaşlarımızın özel eğitim imkânlarıyla birlikte sosyal aktivitelere katılımını sağlayarak ekonomik ve sosyal refahlarını yükseltmenin yolunu açacaktır. 

Özellikle özürlülerle ekonomik gücü yeterli olamayan ailelerin çocuklarına yetenekleriyle doğru orantılı bir eğitim imkânı sağlan- masını da, Anayasamızda belirtilen “sosyal devlet”in görevi olarak görüyoruz. Bu cümleden olarak, tüm eğitim kurumlarının hizmet alanlarını, engellilerin de yararlanabilecekleri şekilde düzen- lemeleri yanında, okul, eğitim kadrosu, ders araç ve gereçleriyle ülkenin her köşesinde aynı kalitede eğitim hizmeti sunulmasını da, vazgeçilmez bir hedef olarak değerlendiriyoruz. 

Engellilerimize Sahip Çıkacağız 

Demokrat Parti, engellilerimizin ve engelli bireylere sahip olan ailelerimizin eksik kalan hak ve özgürlüklerini yerine getirmek için her türlü tedbir ve önlemleri ele alıp; bugüne kadar yapılan sağlık, eğitim, istihdam ve çevre hizmetleriyle ilgili çıkan tüm yönetmelikleri yeniden yapılandıracak ve engelli vatan- daşlarımıza pozitif ayrımcılık uygulayacaktır. 

Demokrat Parti olarak hedefimiz, engelsiz bir Türkiye için fırsatların eşit dağıtıldığı bir düzen kurmak olacaktır. 

Devlet, özürlü vatandaşlarının da spor yapabileceği her türlü imkânı ve altyapıyı hazırlamak mecburiyetindedir. Bunu sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu konudaki en büyük ortağımız yerel yönetimler olacaktır. 

Demokrat Parti olarak kadın, gençler, ilk defa işe girecekler, uzun süreli işsizler, düşük vasıflı, yaşlı ve özürlüler gibi grupların istihdamlarının arttırılmasına yönelik vergi ve sosyal güvenlik düzenlemeleri gözden geçirilecektir. 

Kaynak: https://www.dp.org.tr/storage/DP.Yeni.Program.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir