Sorting by

×
24 Haziran 2024
Genel

DergiPark’ta Otizmle İlgili Makaleler

Otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin bir uygulama yönelimine bağlılığı ve öz-yeterlikleri arasındaki ilişkisi Angela F.y. Siu And Evita L.s. HO , Evita L.S. Ho , (2010), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 2 , Sayı 3 , Oca 2010 , 180 – 192
Otizmli Çocukların Eğitiminde Robot Yardımcılar: Robot ve Çocuk Arasındaki Etkileşim Yavuz YAMAN , Burak ŞİŞMAN , (2019), Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 21 , Sayı 1 , Oca 2019 , 1 – 19
Vaka Çalışması: Otizmi Olan Bir Çocuğun Annesini Ayrık Denemelerle Öğretimi Nasıl Sağlayacağı Konusunda Eğitmek Emre ÜNLÜ , Sezgin VURAN , (2012), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 4 , Sayı 2 , Oca 2012 , 95 – 103
The Effectiveness And Efficiency Of Social Stories And Video Modelling On Teaching Social Skills To Children With Autism Spectrum Disorder Ceyda Turhan , Sezgin VURAN , (2016), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 7 , Sayı 2 , Oca 2015 , 294 – 315 
OTİSTİK ÇOCUKLARIN BAKIMININ YAPILDIĞI İŞLETMELERDE 24-36 AYLIK ÇOCUKLARIN SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Seçil BALKIR  , (2019), R&S – Research Studies Anatolia Journal, Cilt 2 , Sayı 5 , Oca 2019 , 214 – 229.
The Effects of Incidental Teaching on Teaching Children with Autism Spectrum Disorders to Demand Their Lost Objects Verbally Meram Mısır HORASAN , Binyamin Birkan , (2016), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 7 , Sayı 2 , Oca 2015 , 361 – 383
Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Çocuklarının Günlük Yaşam Özellikleri, Günlük Oyun Etkileşimleri, Problem Davranışlar ve İletişim Stillerine İlişkin Görüşleri Gökhan TÖRET  Selda ÖZDEMİR  Ömür GÜREL SELİMOĞLU  Ufuk ÖZKUBAT  , (2014), Ege Eğitim Dergisi, Cilt 15 , Sayı 1 , Oca 2014 , 1 – 44
Otizme Psikanalitik Bir Bakış Engin EKER , (2015), Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, Cilt 1 , Sayı 1 , Oca 2015 , 69 – 77
OTYSTYK ÇOCUKLARDA MÜZYK E?YTYMY OĞUZ ÖNAL , Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE , (2011), Fine Arts, Cilt 6 , Sayı 2 , Oca 2011 , 225 – 235
Otizmin Basılı Medyada Temsili: Ulusal Eylem Planından Sonraki Sürecin İncelenmesi Sinem KARS  , Gökçen AKYÜREK , (2019), Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, Cilt 8 , Sayı 1 , Oca 2020 , 187 – 194
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ YÖNETİMİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Arzu ERDEM  , Arzu Pınar ERDEM , Elif YAMAN  , Elif YAMAN , Elif SEPET , Elif SEPET  Zeynep AYTEPE  , (2012), Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, Cilt 46 , Sayı 2 , Oca 2012 , 66 – 73
Türkiye’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Alanında Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden GeçirilmesiÖzge ELİÇİN , İbrahim H. DİKEN , (2011), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 12 , Sayı 02 , Oca 2011 , 17 – 44
Öykülerle Öğrenme Serkan GÜNEŞ  , Oğuz GÜVENMEZ , (2019), Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, Cilt 3 , Sayı 5 , Oca 2019 , 1 – 4
OTİZMLE YOLCULUK: OTİZMLİ ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİTaner ALTUN  , Şengül KASIM , (2019), Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Cilt 19 , Sayı 42 , Oca 2019 , 11 – 40
ÖRGÜN EĞİTİM KURUMUNDA OTİSTİK ÇOCUK VE ERGENLERE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM (OKUL, AİLE VE ÇOCUK İÇİN ANALİTİK İLETİŞİMİ ESAS ALAN BİR MODEL ÖNERİSİNevin ERACAR BAŞAR  , (2013), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 7 , Sayı 7 , Oca 1995 , 35 – 39
Farklı Engel Gruplarının İletişim Özellikleri ve Öğretmenlere Öneriler Pınar EGE , (2006), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 7 , Sayı 02 , Oca 2006 , 1 – 28
Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu Hakan DEMİRCİ , (2019), Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi, Cilt 2 , Sayı 4 , Oca 2019 , 127 – 129
SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARIN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Cem ASLAN , Necdet KARASU , (2018), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 18 , Sayı 1 , Oca 2018 , 1 – 20

FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN SORUNLARI Cengiz ÖZBESLER , (2008), Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Sayı 1 , Oca 2008 , 25 – 36
Otizmin Tedavisinde Hayvanların Rolü Bülent ELİTOK , (2017), Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Cilt 10 , Sayı 2 , Oca 2017 , 163 – 167
Prematüre Bebek Konuşur ama bizim anladığımız şekilde değil, otistik gibi mi? Hatice KARAGÖZ , M. Arif AKŞİT , Mehmet KUŞKU , Gülseren Oktay , (2018), Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi, Cilt 3 , Sayı 1 , Oca 2018 , 35 – 42
Stereotipik Davranışların Azaltılmasında Kullanılan Yöntemlerin Etkililiği: Betimsel ve Meta Analizi Özlem TOPER KORKMAZ , İbrahim H. DİKE , (2010), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 11 , Sayı 02 , Oca 2010 , 1 – 12
‘’Tek Bir Gülle Yaz Gelmiyor’’ OSB Olan Çocuğa Sahip Türk Annelerin Sosyal Destek Sistemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma Gizem Yağmur DEĞİRMENCİ , (2019), Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt 30 , Sayı 2 , Oca 2019 , 519 – 537
Özel Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Onur ÖZDEMİR  , Dilek ERBAŞ , Şerife YÜCESOY ÖZKAN , (2019), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 20 , Sayı 2 , Oca 2019 , 395 – 420

Diğerleri için .

https://dergipark.org.tr/tr/search?q=otizm&section=articles

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir