Sorting by

×
Araştırma ve Geliştirme ile İlgili Akademik Makaleler

Araştırma-Geliştirme

1. Üniversite-Temelli Bir Otizm Araştırma ve Uygulama Merkezinin İncelenmesi

Yeşim GÜLEÇ ASLAN , (2018), Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 , Sayı 3 , Oca 2018 , 1 – 11

2. Otizm Bilgi Düzeyi: Okul Öncesi Eğitimcileri

Dudu Melek ER-SABUNCUOĞLU , (2016), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 3 , Sayı 1 , Oca 2016 , 28 – 52

Ordu İlinde Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılarının Yıllara Göre Değerlendirilmesi

Ömer Karaman , (2018), Sakarya Tıp Dergisi, Cilt 8 , Sayı 1 , Oca 2018 , 127 – 133

3. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Statik ve Hareketli Materyallerde Yüz İşlemelerinin Karşılaştırılması

Selda ÖZDEMİR , Ömür GÜREL SELİMOĞLU , Gökhan TÖRET , Hayri Eren SUNA , (2017), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 18 , Sayı 02 , Oca 2017 , 271 – 290

4. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Kapsamlı Uygulamalar

Onur Kurt Ayşe Büşra Subaşı Yurtçu , (2017), Sakarya University Journal of Education, Cilt 7 , Sayı 1 , Oca 2017 , 155 – 182

5. Otizm Spektrum Bozukluğunda Akran Aracılı Uygulamalar: Alanyazın Taraması

Serhat ODLUYURT , Esra ORUM ÇATTIK , (2019), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 20 , Sayı 3 , Oca 2019 , 1041 – 1062

6. Öğretmenlerin otizm spektrum bozukluğu hakkında bilgileri: Türkiye örneği

Salih Rakap Serife Balikci Sinan Kalkan , (2018), Turkish Journal of Education, Cilt 7 , Sayı 4 , Oca 2018 , 169 – 185

7. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Müdahalelerde Kardeş Katılımı: Sistematik Bir Derleme

Selin Gökçe Burcu Ülke Kürkçüoğlu , (2019), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 20 , Sayı 4 , Oca 2019 , 841 – 874

8. Otistik Çocuklarda Hayali Resim Çizebilme Performansının Otizm Derecesi ve Gelişim Tarama Testleri İle İlişkili Olarak İncelenmesi

Oktay Taymaz SARI , (2019), Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 27 , Sayı 2 , Oca 2019 , 897 – 908

9. Yaygın Gelişimsel Bozukluklardan Otizm Spektrum Bozukluğuna Geçiş: DSM-V’ de Karşımıza Çıkacak Değişiklikler

Banu Tortamış ÖZKAYA , (2013), Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt 5 , Sayı 2 , Oca 2013 , 127 – 139

10. Zihin Engeliler Öğretmenliği Programındaki Öğretmen Adaylarının OSB’YE İLİŞKİN ALGILARI

Yeşim GÜLEÇ ASLAN , (2016), Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 22 , Sayı 3 , Oca 2014 , 869 – 896

11. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi

Binnur HACIİBRAHİMOĞLU , Ayşegül USTAOĞLU , (2019), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 20 , Sayı 2 , Oca 2019 , 491 – 506

12. Otizmli Küçük Çocuklar için Araştırma-Temelli Uygulamalar: Ulusal Kaynak Konseyi ve Ulusal Otizm Spekturum Bozuklukları Uzmanlık Gelişim Merkezinin Yönerge ve Tavsiyeleri

L. Lynn STANSBERRY-BRUSNAHAN , Lana L. COLLET-KLİNGENBERG , (2010), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 2 , Sayı 1 , Oca 2010 , 45 – 56

13. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi

Binnur HACIİBRAHİMOĞLU , Ayşegül USTAOĞLU , (2019), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 20 , Sayı 2 , Oca 2019 , 491 – 506

14. Otizmli Küçük Çocuklar için Araştırma-Temelli Uygulamalar: Ulusal Kaynak Konseyi ve Ulusal Otizm Spekturum Bozuklukları Uzmanlık Gelişim Merkezinin Yönerge ve Tavsiyeleri

L. Lynn STANSBERRY-BRUSNAHAN , Lana L. COLLET-KLİNGENBERG , (2010), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 2 , Sayı 1 , Oca 2010 , 45 – 56

15. OTİZM MİSYONLARINA SAHİP STK’LARDA GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Nezih Metin ÖZMUTAF Nesrin DEMİR , (2017), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9 , Sayı 19 , Oca 2017 , 415 – 429

16. Bir Çocuk Psikiyatrisi Ünitesine Başvuran Olgularda Otizm Spektrum Bozukluğu: Demografik ve Klinik Bulgular

Çağatay UĞUR , (2019), Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, Cilt 13 , Sayı 3 , Oca 2019 , 177 – 183

17. Benim Adım Khan Filmi: Otizmin Medyadaki Yansıması

Ayşen TÜRKMEN , Fatma KALPAKLI , İsmail SEVİNÇ , (2015), İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Cilt 3 , Sayı 30 , Oca 2015 , 381 – 395

18. OTİSTİK ÇOCUKLAR

M Zafer DANIŞ , (2001), Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Sayı 2 , Oca 2001 , 65 – 82

Özel Eğitim ve DKAB Öğretmenlerine Göre Otizmlilerde Din-Ahlak Eğitimi ve DKAB Dersleri

Sümeyra BİLECİK , (2019), Bilimname, Cilt 2019 , Sayı 38 , Oca 2019 , 553 – 589

19. Otizmli Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerin İşe Adanmışlık, Çocuk Sevme ve Empati Eğilimleri Arasındaki İlişk

Burcu Bayram SARIKAYA , Samuray ÖZDEMİR , (2017), İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3 , Sayı 2 , Oca 2017 , 27 – 48

20. Otizmli Çocuklar için İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı: Otizmlilerde Din ve Din Eğitiminin İmkânı Tartışmaları Çerçevesinde Bir İnceleme

Sümeyra BİLECİK , (2019), darulfunun ilahiyat, Cilt 30 , Sayı 1 , Oca 2019 , 79 – 109

21. Otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin bir uygulama yönelimine bağlılığı ve öz-yeterlikleri arasındaki ilişkisi

Angela F.y. Siu And Evita L.s. HO , Evita L.S. Ho , (2010), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 2 , Sayı 3 , Oca 2010 , 180 – 192

22. Otizm Spektrum Bozukluğu İle Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi İle İncelenmesi

Cem Koparan , Avşar Ardıç , Olga Selin Hunler , Mehmet Cem Akköse , (2016), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 16 , Sayı 2 , Oca 2016 , 0 – 0

23. Otizmin Basılı Medyada Temsili: Ulusal Eylem Planından Sonraki Sürecin İncelenmesi

Sinem KARS Gökçen AKYÜREK , (2019), Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, Cilt 7 , Sayı 3 , Oca 2019 , 187 – 194

24. Türkiye’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Alanında Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

Özge ELİÇİN , İbrahim H. DİKEN , (2011), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 12 , Sayı 02 , Oca 2011 , 17 – 44

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir