Sorting by

×
Gelişim ve Psikoloji İle İlgili Akademik

Gelişim ve Psikolojisi

1. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit, Oyun, Jestler ile Sözcük Dağarcığının İlişkisi

Meral Çilem Ökcün-Akçamuş , (2018), Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 26 , Sayı 3 , Oca 2018 , 673 – 684

2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Türlerinin Oyun Karmaşıklığı ve Sözcük Dağarcığı İle İlişkileri

Meral Çilem ÖKCÜN AKÇAMUŞ , Funda ACARLAR , Gamze ALAK , (2018), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 19 , Sayı 4 , Oca 2018 , 747 – 775

3. Otizmli Çocuklarda Sembolik Oyunun Dil Gelişimi ile İlişkisi

Gamze ALAK , (2014), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 15 , Sayı 02 , Oca 2014 , 45 – 61

4. Farklı Yetersizliği Olan 48-72 Ay Çocuklarda Cinsel Gelişimin İncelenmesi

Ayşe ALPTEKİN Kezban TEPELİ , (2019), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 20 , Sayı 4 , Oca 2019 , 737 – 762

5. Ortak Dikkat Becerilerinin Kuramsal Temelleri

İşık AKIN BÜLBÜL Selda ÖZDEMİR , (2017), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 36 , Sayı 1 , Oca 2017 , 195 – 220

6. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Oyun Davranışlarının İncelenmes

iSinem KARS Esra AKI , (2019), Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, Cilt 8 , Sayı 1 , Oca 2020 , 53 – 62

7. Küçük Çocuklarda Otizm ve Gelişimsel Gerilikler

Ozcan Karaaslan And Ozlem KAYA , (2009), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 1 , Sayı 1 , Oca 2009 , 95 – 101

8. Otizm spekturum bozukluğu olan çocuklar arasındaki sosyal etkileşim

Seija KANGAS , Satu UUSİAUTTİ , Editörden , Kaarina MääTTä , (2011), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 3 , Sayı 2 , Oca 2011 , 160 – 174

9. Nörogelişimsel bozukluklar ve empati

Merve GÜNAY AY , Birim Günay KILIÇ , (2019), Ortadoğu Tıp Dergisi, Cilt 11 , Sayı 4 , Oca 2019 , 585 – 595

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir