Sorting by

×
Nöroloji, Tıp ve Genetik ile İlgili Akademik Makaleler

Tıp, Genetik ve Nöroloji

1. Mitokondriyal Disfonksiyon ve Otizm

Mikail YENİÇERİ , (2020), Sakarya Tıp Dergisi, Cilt 10 , Sayı 1 , Oca 2020 , 171 – 182

2. Geniş Otizm Fenotipi

Önder Küçük , Gözde Ulaş , Ferhat Yaylacı , Süha Miral , (2018), Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt 10 , Sayı 2 , Oca 2018 , 228 – 248

3. Mikrobiyota ve Otizm

Ceymi DOENYAS , (2019), Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 , Sayı 2 , Oca 2018 , 43 – 48

4. Otizm Etlojisinde Genetik ve Güncel Perspektid

Elif YOSUNKAYA , (2014), İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 76 , Sayı 4 , Oca 2013 , 84 – 88

5. Otizm Spektrum Bozukluğunda Endokrin Bozucuların Rolü Var mıdır?

Azad İLHAN Aylin AYAZ , (2019), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 5 , Sayı 3 , Oca 2018 , 88 – 102

6.Valproik Asitle İndüklenmiş Otizm Spektrum Bozukluğu Sıçan Modelinde Doğumsal Malformasyonlar

Süeda TUNÇAK , Bülent GÖREN , Tayfun UZBAY , Pınar ÖZ , (2019), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 45 , Sayı 2 , Oca 2019 , 151 – 156

7. Otizmin Genetik Temelleri

Elif Funda ŞENER Yusuf ÖZKUL , (2013), Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 22 , Sayı 1 , Oca 2013 , 86 – 92

8. Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Birimi’ne Başvuran Hastaların Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi

Çiğdem Yektaş Sümeyra Elif Kaplan , (2017), Konuralp Tıp Dergisi, Cilt 9 , Sayı 3 , Oca 2017 , 228 – 232

9. Otistik çocuklarda iki farklı oral ketamin+midazolam premedikasyonunun etkilerinin karşılaştırılması

Oya Kural CİĞERLİ , Mehmet TUĞRUL , Sezer YAKUPOĞLU , Cem KINACI , Kutay AKPİR , (2012), Journal of Medical Updates, Cilt 2 , Sayı 3 , Oca 2012 , 100 – 105

10. Nörogelişimsel Bozukluklarda Nöronal Büyüme Faktörlerinin Klinik Kullanımı

Miraç Barış USTA Murat TERZİ Koray KARABEKİROĞLU Armağan ARAL , (2019), Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, Cilt 28 , Sayı 2 , Oca 2019 , 98 – 107

11. Otizm Spektrum Bozukluğuna Moleküler Bakış: Genetik ve İmmünolojik Etmenler ile Bağırsak Mikrobiyotası üzerine Bulgular

Rafig GURBANOV , (2020), Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, Cilt 29 , Sayı 1 , Oca 2020 , 8 – 23

12. Otizm Spektrum Bozuklukları Olan Bir Türk Popülasyonda Erkek Genital Anomalileri Bulguları

Şahin BODUR Hesna GÜL Miray ÇETİNKAYA , Candan TAŞKIRAN , Yetiş IŞILDAR , (2019), Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 24 , Sayı 2 , Oca 2019 , 72 – 77

13. Gebelik ve Doğum Özelliklerinin Otizm Spektrum Bozukluğu ve Belirti Şiddeti ile İlişkisi

İrem Damla ÇİMEN , (2019), Sakarya Tıp Dergisi, Cilt 9 , Sayı 1 , Oca 2019 , 30 – 37

14. Otizm ve serebellar mutizm: Nöroanatomik bulguların bir derlemesi

Hakan ERDOĞAN , Bilal KELTEN , Osman AKDEMİR , Alper KARAOĞLAN , Erol TAŞDEMİROĞLU , (2013), Maltepe Tıp Dergisi, Cilt 5 , Sayı 2 , Oca 2013 , 57 – 65

15. Oksitosin ve Psikiyatrik Bozukluklar

Gökçe Say Mahmut Müjdeci , (2016), Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt 8 , Sayı 2 , Oca 2016 , 102 – 113

16. Otizm İle İlişkili Hla Alellerinin PCR-SSP Yöntemi İle Araştırılması

Behiye Alyanak At All. , (2011), İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 65 , Sayı 2 , Oca 2002 ,

17. Otistik Spektrum Bozukluğu Bulunan Çocuklarda Vitamin B12, Folat ve Vitamin D Seviyelerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Erman ESNAFOĞLU , (2017), Klinik Tıp Aile Hekimliği, Cilt 9 , Sayı 4 , Oca 2017 , 36 – 41

18. B12 Vitamini Desteği Otizimli Çocukların Tedavisinde Etkili midir?

Sümeyra Sevim Aylin AYAZ , (2017), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 4 , Sayı 1 , Oca 2017 , 15 – 27

19. Kronik Motor Tik Bozukluğunda Topiramat Kullanımı

Hasan BOZKURT , Seda TABAK , Serkan ŞAHİN , (2015), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7 , Sayı 4 , Oca 2015 , 323 – 327

20. Otizmli bir çocukta, nörogeribildirim EEG karmaşıklığı ve sosyal etkileşimi artırdı: Olgu raporu

Gunet EROGLU , Barış EKİCİ , (2020), Journal of Surgery and Medicine, Cilt 4 , Sayı 2 , Oca 2020 , 161 – 163

21. Bir Olgu Nedeniyle Doğumsal Metabolik Hastalıklara Bağlı Parmak Ucunda Yürüme

İşıl ÖZER , (2018), Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 8 , Sayı 1 , Oca 2018 , 37 – 40

22. Uyarılmış pluripotent kök hücrelerin otizm’de kullanım alanları

Ceymi DOENYAS Nelisa TÜRKOĞLU LAÇİN , (2019), Cumhuriyet Tıp Dergisi, Cilt 41 , Sayı 1 , Oca 2019 , 115 – 120

23. Çocukluk Çağı Kurşun Maruziyeti: Otistik Semptomlar, Ayırıcı Tanı ve Bir Yıllık Bireysel Eğitim Süreci

İsmail Hasan KÖLE , Pınar VURAL , (2016), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 42 , Sayı 1 , Oca 2016 , 29 – 34

24. Nörofibromatozis tip 1 tanılı hastalarda nöroradyolojik bulguların kognitif fonksiyonlara etkisi

Gülen GÜL MERT , Habibe KOÇ UÇAR , (2019), Cukurova Medical Journal, Cilt 44 , Sayı 4 , Oca 2019 , 1208 – 1214

25. An MRI Study on Volumetric Changes in the Brain of Female Adolescents with Autism

Jale BEKTAŞ , Turgay İBRİKÇİ , (2016), Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 28 , Sayı 2 , Oca 2013 , 27 – 34

26. Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Güncel Antipsikotik Kullanımı

Mehmet Gökşin KARAMAN , (2010), Maltepe Tıp Dergisi, Cilt 2 , Sayı 1 , Oca 2010 , 42 – 49

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir