Sorting by

×
14 Haziran 2024
Bilimsel Makaleler

DergiPark’ta Yer Alan Özel Eğitim ile İlgili Akademik Makaleler

Özel Eğitim

1. Otizm Spektrumu Bozukluğu Olan Bireylerde Sosyal Öykü Kullanımı: Alanyazımı Taraması

Arş. Gör. Özcan KARAASLAN , Metehan KUTLU , (2010), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19 , Sayı 2 , Oca 2010 , 1 – 17

2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Akademik Başarı Düzeyleri Üzerinde Kendini İzleme Stratejisinin Etkisinin İncelenmesi

Gökhan TÖRET , Çığıl AYKUT , Arif BABACAN , Ufuk ÖZKUBAT , (2015), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 16 , Sayı 02 , Oca 2015 , 125 – 147

3. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilere Soğuk İçecek Hazırlama ve Sunma Becerisinin Video Model İle Öğretimin Etkililiği

Tuğba GÜLSÖZ , Yahya ÇIKILI , (2018), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 18 , Sayı 1 , Oca 2018 , 210 – 229

4. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Karşılıklı Taklit Eğitimi

Gökhan Töret , Rüya Özmen , (2016), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 17 , Sayı 03 , Oca 2016 , 377 – 394

6. Karşılıklı Taklit Eğitiminin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Taklit Edildiğinin Farkına Varma Davranışları Üzerindeki Etkililiği

Gökhan TÖRET , Emine Rüya ÖZMEN , (2019), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 20 , Sayı 1 , Oca 2019 , 29 – 51

7. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Gelişimi Ve Taklidin Gelişimsel Rolü

Meral ÖKCÜN AKÇAMUŞ Figen TURAN , (2016), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 2 , Sayı 2 , Oca 2015 , 15 – 31

8. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocuğa Temel Matematik Becerilerinin Öğretiminde Baba Eğitim Programının Etkililiği

Orhan AYDIN Atilla CAVKAYTAR , (2020), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 21 , Sayı 1 , Oca 2020 , 71 – 93

9. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Matematik Becerilerini Öğretimi: Tek-Denekli Araştırmalarda Betimsel ve Meta Analiz

Orhan AYDIN Elif TEKİN İFTAR , (2020), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Oca 2020 , 1 – 44

10. Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin OSB Olgularının Belirlenmesinde Başarımı

Ayşe DEMİRHAN , (2018), Mugla Journal of Science and Technology, Cilt 4 , Sayı 1 , Oca 2018 , 79 – 84

11. OSB’li Olan Çocuklara Ev İçi Becerilerin Öğretiminde Videoyla Model Olma İle Videoyla İpucu Yöntemlerinin Etkililiğinin ve Verimliliğinin Karşılaştırılması

Mehmet YAVUZ Pınar ŞAFAK , (2017), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19 , Sayı 2 , Oca 2017 , 341 – 365

12. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilere Toplumsal Levhaları İzleme Becerisinin Kazandırılmasında Video Modelle Öğretimin Etkililiği

Seray OLÇAY GÜL Sezgin VURAN Akın GÖNEN , Gökhan USLUCAN , Hasan Can KAYHAN , (2019), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 34 , Sayı 2 , Oca 2019 , 487 – 504

13. Öykülerle Öğrenme

Serkan GÜNEŞ , Oğuz GÜVENMEZ , (2019), Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, Cilt 3 , Sayı 5 , Oca 2019 , 1 – 4

14. Otizmli Çocuklarda Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler

Hidayet TOK Savaş BERK , (2014), Asya Öğretim Dergisi, Cilt 2 , Sayı 1(ÖZEL) , Oca 2014 , 157 – 171

15. Temel Tepki Öğretimi-TTÖ (Pivotal Response Treatment-PRT) İle Gerçekleştirilen Etkililik Araştırmalarının Betimsel Analizi

Özlem TOPER-KORKMAZ , İbrahim H. DİKEN , (2013), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 14 , Sayı 01 , Oca 2013 , 41 – 59

16. Otizmli Çocukların Eğitiminde Yeni Eğilimler: Videoyla Kendine Model Olma ve Etkileri

Nurgül AKMANOĞLU , Erkan KURNAZ , (2014), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 15 , Sayı 02 , Oca 2014 , 63 – 80

17. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Geometrik Şekillerdeki Algı Seviyelerinin İncelenmesi

Erol ÖZÇEKİÇ , Ediz ŞAYKOL , (2019), Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Sayı 16 , Oca 2019 , 135 – 145

18. Aşamalı Tümce Geliştirme Uygulamalarının Otizmli Çocukların Cümle Gelişimine Etkisi: Vaka Çalışması

Hazan OĞUZ , (2015), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Oca 2015 ,

19. Ordu İlinde Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılarının Yıllara Göre Değerlendirilmesi

Ömer Karaman , (2018), Sakarya Tıp Dergisi, Cilt 8 , Sayı 1 , Oca 2018 , 127 – 133

20. Otizm spektrum bozuklukları olan küçük çocuklar için kapsayıcı bir program planlama

Brenda Smith Myles , Barry G. Grossman , Ruth Aspy , Shawn A. Henry , (2009), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 1 , Sayı 2 , Oca 2009 , 164 – 180

21. Tekrarlı Okuma Yöntenminin OSB olan Öğrencilerin Okuma Hatalarına ve Okuma Hızlarına Etkisi

Mustafa CEYLAN , Emre LAÇİN Erhan ÇETİN , (2018), International Journal of New Approaches in Special Education, Cilt 1 , Sayı 1 , Oca 2018 , 22 – 45

22. Serbest Zaman Becerilerinin Öğretiminde Hata Düzeltmesi Yapılarak ve Yapılmadan Sunulan Video İpucunun Karşılaştırılması

Dilara Ecem ALTUN Şerife YÜCESOY ÖZKAN , (2018), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 37 , Sayı 2 , Oca 2018 , 15 – 33

23. Pivotal Response Teaching for Children with Autism Spectrum Disorders: An Overview*

Gülden Bozkuş Genç Şerife YÜCESOY ÖZKAN , (2015), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 6 , Sayı 2 , Oca 2014 , 221 – 246

24. Temel Eşleme Becerilerinin Öğretiminde Ayrık Denemelerle Öğretim (ADÖ) Süreci

Yeşim GÜLEÇ-ASLAN , (2014), Sakarya University Journal of Education, Cilt 4 , Sayı 1 , Oca 2014 , 24 – 48

25. Employment Challenges among Youth with Autism Spectrum Disorder from Their Parents’ Perspective in Saudi Arabia

Ola M. ABUSUKKAR , (2019), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 20 , Sayı 4 , Oca 2019 , 791 – 814

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir