Sorting by

×
19 Temmuz 2024
Bilimsel Makaleler

DergiPark’ta Yer Alan Sosyal Ve Dil Beceriler İle İlgili Akademik Makaleler

Sosyal Beceriler

1. Otizm Spekturum Bozukluğu Olan Bireylerin Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesinde Grup Müdahaleleri

Didem GÜVEN , Sezgin VURAN , (2015), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 16 , Sayı 01 , Oca 2015 , 29 – 51

2. Otizm Tanılı Çocuklara Uygulanan “Resimlerle Duyguların Öğretimi Programı”nın Etkililiğinin İncelenmesi

Alev GİRLİ , Songül SABIRSIZ , (2011), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 12 , Sayı 01 , Oca 2011 , 1 – 21

3. Normal Gelişim Gösteren ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Duygu Düzenleme

Ayşe IŞIK Figen TURAN , (2015), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Oca 2015 ,

4. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Sosyal Beceri Öğretim Müdahaleleri

Didem GÜVEN , İbrahim Halil DİKEN , (2014), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 15 , Sayı 01 , Oca 2014 , 19 – 38

5. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal İletişim Becerileri ve Dil Gelişim Özellikleri

Meral Çilem Ökcün-Akçamuş , (2016), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 17 , Sayı 02 , Oca 2016 , 163 – 192

6. Ülkemizde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Sosyal Becerileri Geliştirmeye Yönelik Yapılan Güncel Çalışmalar

Kübra ASLAN , Semra ŞAHİN , (2016), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi,

7. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Bağımsız Yaşam Becerilerinin Öğretildiği Araştırmaların İncelenmesi

Esra ORUM ÇATTIK Yasemin ERGENEKON , (2019), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 9 , Sayı 2 , Oca 2019 , 572 – 607

8. Otizmli Çocuklardaki Konuşma Problemlerine Çocuk Şarkılarının Etkilerinin Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Özlem OYMAN ÖZORAK , (2019), Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, Cilt 5 , Sayı 9 , Oca 2019 , 91 – 108

9. Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerinin Değerlendirilmesi

Şeyda DEMİR , (2014), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 47 , Sayı 2 , Oca 2014 , 1 – 22

10. Otizm Sosyal Beceriler Profili Ölçeğinde Puanlayıcılar Arası Güvenirliğin Farklı Kuramlara Göre Karşılaştırılması

Zeynep PEKİN Sevda ÇETİN Neşe GÜLER , (2018), Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Cilt 9 , Sayı 2 , Oca 2018 , 202 – 215

11. Bağlamsal Değerlendirme Envanteri: Otizmli Bireylerin Problem Davranışlarının Bağlamsal Değişkenleri

Bülbin Sucuoğlu , Şeyda Demir , (2017), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 18 , Sayı 02 , Oca 2017 , 209 – 224

12. Otizmli Çocuklara Sosyal Beceri Öğretiminde Sosyal Öykülerin Etkisinin İncelenmesi

Behre BALÇIK , İlknur Çifci TEKİNARSLAN , (2012), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 45 , Sayı 1 , Oca 2012 , 165 – 190

13. Türkiye’deki Otizmli Çocukların Alternatif ve Destekleyici İletişim Sisteminde En Çok Kullandığı Sözcükler

Duygu GÜNDOĞDU , Zafer ELCİK , Ceymi DOENYAS , (2019), Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, Cilt 9 , Sayı 2 , Oca 2019 , 392 – 415

14. Otizmde Yüz ve Duyguların Yüz İfadelerini Tanıma

Muhammed Tayyib Kadak , Türkay Demir , Burak Doğangün , (2013), Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt 5 , Sayı 1 , Oca 2013 , 15 – 29

15. Farklı gelişimsel problemlerin ilk bulgusu: Konuşma gecikmesi

Pelin ÇELİK , İclal AYRANCI SUCAKLI , Halil İbrahim YAKUT , (2019), Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, Cilt 13 , Sayı 6 , Oca 2019 , 468 – 474

16. Otizimli olan çocuklara sosyal iletişim öğretimi

Emre ÜNLÜ , (2012), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 4 , Sayı 1 , Oca 2012 , 46 – 49

17. Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeyleri Okula Uyumlarını Yordar mı?

Funda AKSOY , (2018), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 37 , Sayı 2 , Oca 2018 , 91 – 105

18. Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerinin Değerlendirilmesi

Şeyda DEMİR , (2014), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 47 , Sayı 2 , Oca 2014 , 1 – 22

19. Yetersizliği olan Çocuklarda Sosyal-Etkileşimsel Güçlü Yanlar Konusunda Çeşitli Bakış Açıları: Sosyoekolojik Bir Çalışma

Aydın BAL , Timothy E. RADKE , (2013), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 5 , Sayı 1 , Oca 2013 , 15 – 29

20. Otizmden Etkilenmiş Bireylerde Sosyal ve İletişim Becerilerini Artıran Yöntemlerin Delile Dayalı Yöntem Olarak Belirlenmesi: Bir MEta Analiz Örneği

Necdet KARASU , (2009), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 7 , Sayı 3 , Oca 2009 , 713 – 739

21. Otistik ve Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Doğal Dil İşleme Tabanlı Bir Yardım Aracı: Bir Başlangıç Çalışması

Yılmaz KILIÇASLAN , Özlem UÇAR , Edip Serdar GÜNER , Kemal BAL , (2016), Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 7 , Sayı 2 , Oca 2006 , 101 – 108

22. Otistik Çocukalrın Bakımının Yapıldığı İşletmelerde 24-36 Aylık Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi

Seçil BALKIR , (2019), R&S – Research Studies Anatolia Journal, Cilt 2 , Sayı 5 , Oca 2019 , 214 – 229

23. 3– 6 Yaş Grubu Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Sözcük Dağarcığı Düzeylerinin İncelenmesi

Pınar KAYA DÖŞLÜ , Levent AYDIN , (2020), Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, Cilt 1 , Sayı 1 , Oca 2020 , 32 – 39

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir