Sorting by

×
Terapi Modelleri İlgili Akademik

Terapi Modelleri

1. Otizm Spektrum Bozukluğunda Evcil Hayvan Desteği

Ayşe AKKUŞ Ebru KÖSE Mesut ERDOĞAN , Betül TAŞPINAR , Ferruh TAŞPINAR , (2018), Izmir Democracy University Health Sciences Journal, Cilt 1 , Sayı 3 , Oca 2018 , 34 – 42

2. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Video Modelle Öğretim

Derya GENÇ-TOSUN , Onur KURT , (2014), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 15 , Sayı 03 , Oca 2014 , 37 – 50

3. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Akademik Başarı Düzeyleri Üzerinde Kendini İzleme Stratejisinin Etkisinin İncelenmesi

Gökhan TÖRET , Çığıl AYKUT , Arif BABACAN , Ufuk ÖZKUBAT , (2015), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 16 , Sayı 02 , Oca 2015 , 125 – 147

4. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Bireyler için Sosyal Öykülerin Kullanımı

Seray OLÇAY-GÜL , Elif TEKİN-İFTAR , (2012), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 13 , Sayı 02 , Oca 2012 , 1 – 24

5. Otizm Spektrum Bozukluğu’na Yönelik Uzaktan Koçluk Uygulamalarının İncelenmesi

Mine KİZİR , (2019), Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 48 , Sayı 2 , Oca 2019 , 1072 – 1110

6. Otizm Spektrum Bozukluğu TanısıOlan Çocuklarda Terapötik At Binme Aktivitelerinin Yaşam Kalitesi ve Motor Performans Üzerine Etkisi

Selçuk AKPINAR , Kürşat ÖZCAN , Gonca ÖZYURT , Çağla DİNSEVER , (2017), Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 27 , Sayı 4 , Oca 2016 , 172 – 184

7. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Olmayan Çocukların Sosyal Becerilerini Desteklemek İçin Okul Öncesi Öğretmenlerle Koçluk Kullanmak

Hedda MEADAN , Michaelene M. OSTROSKY , Hasan Y. ZAGHLAWAN , Seonyeong YU , (2012), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 4 , Sayı 2 , Oca 2012 , 74 – 94

8. Otizmli Çocuklara Konuşma Becerilerinin Öğretimi: Replikli Öğretim

Binyamin BİRKAN , (2011), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 12 , Sayı 01 , Oca 2011 , 57 – 73

9. Otizmde Spektrum Bozukluklarında uygunsuz cinsel davranışlar ve Mirtazapin tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Şahin BODUR Hesna GUL , Burcu ERSÖZ ALAN , Ozgun Ture TEKİN , Mehmet Ayhan CONGOLOGLU , (2019), Ortadoğu Tıp Dergisi, Cilt 11 , Sayı 4 , Oca 2019 , 618 – 620

10. Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) Ev Uygulamasının Bir Çocukla İncelenmesi

Yeşim GÜLEÇ-ASLAN , Gönül KIRCAALİ-İFTAR , Yıldız UZUNER , (2009), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 10 , Sayı 01 , Oca 2009 , 1 – 25

11. B12 Vitamini Desteği Otizimli Çocukların Tedavisinde Etkili midir?

Sümeyra Sevim Aylin AYAZ , (2017), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 4 , Sayı 1 , Oca 2017 , 15 – 27

12. Basmakalıp (Stereotipik) Davranışların Azaltılmasında Yeni Bir Strateji: Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yönlendirme

Özlem TOPER-KORKMAZ , (2012), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 13 , Sayı 01 , Oca 2012 , 59 – 74

13. Otizmde ev temelli Ayres duyusal bütünleme müdahalesi ile birleştirilmiş nöroplay metodu: Bir vaka sunumu

Barış EKİCİ , Feyza Kutlu KONUK , Şerife Sezen DURSUN , Öykü Su UNAY , Burak TATLI , (2020), Journal of Surgery and Medicine, Cilt 4 , Sayı 3 , Oca 2020 , 246 – 247

14. Etkinlik Çizelgeleri: Otizmli Çocuklara Bağımsızlık, Sosyal Etkileşim ve Seçim Yapmayı Kazandırma

Binyamin BİRKAN , (2013), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 14 , Sayı 01 , Oca 2013 , 61 – 76

15. The Effectiveness And Efficiency Of Social Stories And Video Modelling On Teaching Social Skills To Children With Autism Spectrum Disorder

Ceyda Turhan Sezgin VURAN , (2016), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 7 , Sayı 2 , Oca 2015 , 294 – 315

16. Otizme Psikanalitik Bir Bakış

Engin EKER , (2015), Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, Cilt 1 , Sayı 1 , Oca 2015 , 69 – 77

17. Otistik Çocuklarda Müzik Eğitimi

OĞUZ ÖNAL , Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE , (2011), Fine Arts, Cilt 6 , Sayı 2 , Oca 2011 , 225 – 235

18. The Effects of Incidental Teaching on Teaching Children with Autism Spectrum Disorders to Demand Their Lost Objects Verbally

Meram Mısır HORASAN , Binyamin Birkan , (2016), International Journal of Early Childhood Special Education, Cilt 7 , Sayı 2 , Oca 2015 , 361 – 383

19. Zihinsel Engelli Çocuklarda Davranış Yöntemi ve Tedavi Yaklaşımları

Arzu ERDEM Arzu Pınar ERDEM Elif YAMAN Elif YAMAN Elif SEPET Elif SEPET Zeynep AYTEPE , (2012), Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, Cilt 46 , Sayı 2 , Oca 2012 , 66 – 73

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir