Sorting by

×
24 Haziran 2024
Genel

Deva Partisi Eylem Planlarında ”Engellilik”

Deva Partisi sosyal politikalar eylem planında engellilerle ilgili bölümde ”Tüm Engelleri Kaldıracağız ” başlığıyla şunlar yazılmıştır.

 • Engelli yurttaşlarımızın engellilik seviyesine göre almış olduğu maaşları her kademe için iyileştireceğiz.
 • Evde bakım aylığı alanların, genel sağlık sigortası primlerini ödeyeceğiz, varsa geçmişe yönelik borçlarını sileceğiz.
 • Engellilerin; konaklama, bakım ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlanabileceği, kısa süreli bakım evleri ve yaşam merkezleri oluşturacağız.
 • Atamalarda ve özel sektör denetimlerinde; engelli istihdam kontenjanlarını önceliğimiz haline getireceğiz.
 • Engelli yurttaşlarımızın; toplu ulaşım araçlarına, iş yerlerine, kamu binalarına, konutlara ve tüm sosyal alanlara sorunsuz şekilde erişebilmesi için gerekli olan alt yapı çalışmalarının tümünü gerçekleştireceğiz
 • Engelli erişimini sağlayabilmek için; kamuya, özel sektöre ve STK’lara ekonomik destek paketi sağlayacağız.
 • Engellilerimizin hem kamuda hem de özel sektörde kolay bir şekilde iş bulmasını sağlamak için beşeri sermayelerini arttırıcı; mesleki eğitim ve sertifika programlarını düzenleyeceğiz.
 • Engelli yurttaşlarımızın yasal ve insani hakkı olan çalışma hürriyetini elde etmesi için, kamu ve özel sektörde engelli istihdamına ilişkin belirlenen kontenjanların doldurulmasını sağlayacağız.
 • Engellilerin yararına çalışan STKları destekleyeceğiz.

Engellilerin Devası bölümünde;

 • ‘’Yıpranma Payı’’ uygulaması özellikle tehlikeli işler sınıfında çalışanlar için çok önemli bir yere sahiptir. Ancak uygulamaya bakıldığında risk seviyesi yüksek olmadığı halde daha çok, risk seviyesi yüksek olduğu halde daha az prim gün sayısının hizmet sürelerine eklendiğini görebiliyoruz. Bu adil olmayan durumun çözüme kavuşturulması için hizmet sürelerine eklenen prim gün sayısının risk seviyesi yüksek tehlikeli işler için arttıracağız.
 • Günümüz itibariyle engellilik seviyesi %40-%69 ile %70 ve üzerinde olan engelli vatandaşlarımıza düşük tutarlarda ödeme yapılmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın ekonomik anlamda zorlanmadan toplumsal hayata entegre olabilmesi için tüm seviye ve şartlarda gerçekleştirilen engelli aylıklarını arttıracağız. Bunun yanında bakıma muhtaç vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti verenlerin Genel Sağlık Sigortası primlerini ödeyerek varsa geçmişe yönelik borçlarını sileceğiz.
 • Engelli vatandaşlarımızın belirli sürelerle sağlık, bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı kısa süreli bakım merkezlerini açarak engellilerimize konforlu yaşam alanları oluşturacağız. Bununla beraber engelli istihdamına yönelik kontenjanların hem kamuda hem de özel sektörde doldurulmasını; idari düzenlemeler ve denetim mekanizmaları yoluyla gerçekleştireceğiz.
 • Engelli vatandaşlarımıza hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına mali ve idari anlamda destek sağlayacağız. Engelli vatandaşlarımızın hem kamuda hem de özel sektörde istihdam edilmelerini kolaylaştırmak için mesleki eğitim kursları vererek beşeri sermayelerini arttıracağız.

Sağlıkta Atılım Eylem planında;

Bakım hizmetlerine (yoğun, yenidoğan, palyatif, evde, engelli, yaşlı) zamanında ve yeterli düzeyde erişimi sağlayacağız.

• Evde bakım hizmeti standartları ve erişim protokolleri oluşturacağız. Personel ve araç sayısını ihtiyacı karşılayacak şekilde artıracağız.
• Palyatif bakım merkezlerinin sayı ve niteliğini yükselteceğiz ve hizmet standardizasyonunu sağlayacağız.
• Coğrafi ihtiyaçlar çerçevesinde Özellikli Hizmet Merkezi projeleri yapacağız.
• Engelli raporları sistemini gözden geçireceğiz; suistimalleri engelleyecek bir yapı oluşturacağız.
• Engelli vatandaşlarımıza bakan yakınlarına psikolojik destek vereceğiz; Engelsiz Yaşam Evleri oluşturacağız.
• Bakıma muhtaç hastası olanlara; temel hasta bakımı, basit tıbbi müdahale ve acil yardım eğitimleri vereceğiz.

• Yaşlı ve engelli turizmine yönelik yatırımlar, geriatri alanında çalışmalar, yataklı fizik tedavi üniteleri olan nitelikli bakım evleri, yaşlı ve engelli köyleri gibi projelere destek vereceğiz.

Kadın Eylem Planında;

•İş- Yaşam dengesini sağlayacak bakım hizmetlerini çocuk, yaşlı ve engelli alanlarında iyileştirecek, güçlendireceğiz. Yakın mesafede güvenli, nitelikli, uygun maliyetli bakım hizmeti ile kadını buluşturacağız.

• Bakım hizmetlerini çocuk, yaşlı ve engelli alanlarında güçlendireceğiz. 

• Ailenin çocuk, engelli ve yaşlısını emanet edeceği, günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar oluşturacağız. 

• Merkezlerde öncelikle sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapi uzmanı gibi ihtiyaç duyulan bakım elemanlarının çalışmasını liyakat kriterleri ile belirleyeceğiz.

•Yerel yönetimlerle iş birliği ile günlük yararlanılabilecek, güvenlikli, nitelikli, uygun bakım merkezleri açacağız. 

•Ailenin çocuk, engelli ve yaşlısını emanet edeceği, günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar oluşturacağız.

Temel Haklar Eylem planında;

4.ENGELLİ HAKLARINI GÜÇLENDİRECEĞİZ başlıklı bölümde;

NEDEN?

Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyler olarak tanımlanan engelliler, toplumsal hayatta en fazla ihmal edilen kişilerdendir. Anayasa’da 61. Maddede “Sakatlar” olarak tanımlanan, 2010 değişikliğinde kendilerine “özürlüler” adıyla yer verilen bu kişilere devlet tarafından istenen düzeyde imkân sağlanmamaktadır. DEVA Partisi olarak engellilerin haklarının tanınmasını eşit yurttaşlık ilkesinin gereği olarak görmekteyiz. Temel hedefimiz engellilerin toplumsal hayata ve çalışma hayatına tam katılımıdır.

NASIL?

 • Engelli bakım evleri ve kreşler açarak ailelere destek sağlayacağız. 
 • Engellilerin; konaklama, bakım ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlanabileceği, kısa süreli bakım evleri ve yaşam merkezleri oluşturacağız.
 • Evde bakım aylığı alanların, genel sağlık sigortası primlerini ödeyeceğiz, varsa geçmişe yönelik borçlarını sileceğiz.
 • Engelli yurttaşlarımızın engellilik seviyesine göre almış olduğu maaşları her kademe için iyileştireceğiz.
 • Engellilerin çalışma hayatına tam katılımını sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz. 
 • Engelli yurttaşlarımızın yasal ve insani hakkı olan çalışma hürriyetini elde etmesi için, kamu ve özel sektörde engelli istihdamına ilişkin belirlenen kontenjanların doldurulmasını sağlayacağız. Atamalarda ve özel sektör denetimlerinde; engelli istihdam kontenjanlarını önceliğimiz haline getireceğiz.
 • Engellilerimizin hem kamuda hem de özel sektörde kolay bir şekilde iş bulmasını sağlamak için beşerî sermayelerini artırıcı; mesleki eğitim ve sertifika programlarını düzenleyeceğiz.
 • Engellilerin yetkinlikleri ve yapabilecekleri işlere ilişkin detaylı bir veri tabanı oluşturacağız. Elde edilecek sonuçlara göre bu kişileri uygun eğitim programlarına katılım hususunda teşvik edeceğiz. 
 • İçinde bulunduğumuz dönemin bir gereği olarak engelli bireylerin yazılım, kodlama, siber güvenlik, e-ticaret alanlarında istihdamını sağlayacak projelere öncelik vereceğiz.  
 • Engelli yurttaşlarımızın; toplu ulaşım araçlarına, iş yerlerine, kamu binalarına, konutlara ve tüm sosyal alanlara sorunsuz şekilde erişebilmesi için gerekli olan alt yapı çalışmalarının tümünü gerçekleştireceğiz. Engelli erişimini sağlayabilmek için; kamuya, özel sektöre ve STK’lara ekonomik destek paketi sağlayacağız.
 • Engelli bireylerin diğer bireyler ile kaynaşmasını sağlayacak tedbirler alacağız.
 • Engellilerin yararına çalışan STK’ları destekleyeceğiz.
 • Daha güçlü bir temsil için kadınlara, engellilere ve gençlere kota zorunluluğu getireceğiz. Bu grupların siyasete aktif katılımını teşvik edeceğiz. 

Ayrıca parti ilkelerinden biri de ”Engellilerin toplumsal hayata katılımlarını sağlamak.” olarak belirlemişlerdir.

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir