Sorting by

×

İlk Yayın Tarihi: 31 Ocak 2008 Son Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2008 

Kennedy Krieger Enstitüsündeki Otizm ve İlişkili Bozukluklar Merkezi’nden CCC-SLP, MS, Jennifer S. Pannone’a bu yazıya katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

https://iancommunity.org/cs/ian_treatment_reports/speech_and_language_therapy

KONUŞMA VE DİL TERAPİSİ: ASD’Lİ BİREYLERE TEMEL BİR MÜDAHALE

Konuşma ve dil yetersizliği olan herhangi bir çocuk için temel bir müdahale olarak kabul edilen konuşma ve dil terapisi, Engelli Bireyleri Eğitim Yasası ile zorunludur. 1   Genellikle iletişim ve sosyal gelişim alanında profesyonel bir uzman olan bir konuşma dili patologu (SLP) tarafından sağlanır. Bu kişi, çocuğun sözcük oluşturmayı öğrenmesine yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapar. Konuşma dili patolojisi alanı, iletişim çalışmaları, iletişim bozuklukları ve bu bozuklukların değerlendirilmesi ve tedavisi ile ilgilidir. Bir SLP tarafından hedeflenen bölgeler şunlardır:

• Artikülasyon / Fonoloji (konuşma üretmek için kullanılan kasların hareketi; konuşma seslerinin üretimi) • Morfoloji (gramer kuralları) • Sözdizimi (cümle yapısı) • Anlambilim (dil içeriği / anlamı) • Pragmatik (dilin sosyal kullanımı) • Akıcılık (akan) , zahmetsiz konuşma) • Prosody ( konuşmadaki ses seviyesi, ses seviyesi ve konuşma hızı değişimleri)

Otizmi olan kişilerin büyük bir yüzdesi, dili, temel ihtiyaç ve istekleri iletmek için işlevsel olarak kullanmaz. Konuşabilecek kişiler bile, sosyal ipuçlarını anlama, uygun konuşma kurallarını kullanma ve yaşa uygun mizahı anlama içeren pragmatik veya sosyal dil kullanımı konusunda güçlük çekecektir. Çocuğun sözsüz olup olmadığı ya da büyük bir kelime bilgisi olup olmadığı, bilişsel gecikmeleri veya ortalamanın üstünde bir zekaya sahip olması, konuşma ve dil terapisi terapötik bulmacanın değerli bir parçası olabilir.

Konuşma ve dil terapisi ortamı, çocuklar yaşlandıkça değişecektir. Klinik hizmetler, okul temelli hizmetler, akranlarıyla sosyal beceri grupları ve topluluk eğitimi, zaman içinde tüm tedavi yelpazesinin bir parçası olabilir.

Takip eden bölümde, bu önemli müdahale konusunda IAN’a katılan ailelerin deneyimlerini paylaşıyoruz.

IAN AİLELERİ VE DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

IAN Research’e katılan aileler, kullandıkları tüm otizm tedavilerini listeler ve bunları derecelendirir. IAN Araştırma ekibi daha sonra tüm tedavileri iki farklı şekilde sıralar. İlk defa, her bir tedavi sıralanır; böylece her ilaç, vitamin, diyet veya diğer müdahaleler kendi başına kalır. (Bkz. Tablo 1.) IAN aileleri tarafından bu şekilde kullanılan tedavileri sıralarken, konuşma ve dil terapisi ilk sırada yer almaktadır.

Tablo 1. IAN Familikleri Tarafından Kullanılan En İyi Tedaviler Bireysel Sıralamarütbetedavi1Dil ve Konuşma Terapisi2Mesleki Terapi (OT)3Uygulamalı Davranış Analizi (ABA)4Sosyal Beceri Grupları5Resim Değişimi İletişim Sistemleri (PECS)6Duyusal Entegrasyon Terapisi7Görsel Programlar8Fizik Tedavi (PT)9Sosyal Hikayeler10Kazeinsiz Diyet11Glutensiz diyet12Ağırlıklı Battaniye veya Yelek13Risperdal14Melatonin15Probiyotikler

Daha sonra, benzer tipte veya sınıftaki tedaviler, sıralanmadan önce birlikte gruplanır. Örneğin, Risperdal ve Ritalin artık ayrı ayrı görünmüyor, ancak “Reçeteli İlaçlar” altındaki diğer tüm ilaçlara dahil edildi. IAN aileleri tarafından kullanılan bu gruplandırılmış tedavi sıralamasında, konuşma ve dil terapisi en baştan ikincidir. (Bkz. Tablo 2.)

Tablo 2. IAN Families Grubu Sıralamasında Kullanılan En İyi Tedaviler rütbetedavi1Reçeteli ilaçlar2Dil ve Konuşma Terapisi3Mesleki Terapi (OT) 4Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) ve İlgili Tedaviler5Duyusal Entegrasyon Disfonksiyonu için Tedaviler6Kazein / Süt içermeyen ve / veya Glutensiz Diyet7Sosyal Beceri Grupları8Resim Değişimi İletişim Sistemi (PECS) 9Görsel Programlar10Esansiyel yağ asitleri11Fizik Tedavi (PT)12Sosyal Hikayeler13Greenspan – Floortime / Gelişimsel Bireysel Farklılıklar İlişki Temelli Yaklaşım (DIR)14Melatonin15Probiyotikler

Konuşma ve dil terapisini ailelere kim tavsiye eder? Bu biraz değişir. En sık olarak, bu öneri profesyonellerden oluşan bir ekip (% 30), bir çocuk doktoru (% 19) veya bir konuşma dili patologu (% 15) tarafından yapılmaktadır.TERAPİNİN ELDE EDİLMESİ

Konuşma ve dil terapisinin olumlu yönlerinden biri, çoğu ebeveynin bunu elde etmenin nispeten kolay olduğunu bulmasıdır. Bazı terapilere erişimin sağlanması Herkül’ün çaba göstermesini gerektirir, ancak konuşma ve dil terapisi için durum böyle değildi, çünkü muhtemelen Engelliler Eğitim Yasası (IDEA) tarafından uygulanan bir müdahaledir. (Bkz. Tablo 3.)

Tablo 3. Dil ve Konuşma Terapisinin Alınması İçin Yapılan İşlemTerapi Almak İçin Yapılan Ekstra İşlemBu İşlemi Yapan Aile SayısıBaşka bir duruma taşı% 5Bir eyalet içinde başka bir ülkeye taşın% 5Bir araştırma çalışmasına kayıt olun% 5Bir profesyonel veya terapist görmek için 100 milden fazla seyahat edin% 6Yasal işlem takibi% 7Yeni bir doktora veya uzmana gidin% 12Çocuğu farklı bir okula koy% 16Çocuğu terapiye almak veya evde tedavi yapmak için işten çıkın veya saatleri azaltın% 18

Konuşma terapisini mümkün kılmak için en sık yapılan eylem, “çocuğu terapiye almak veya evde tedavi ayarlamak için işten çıkmak (ya da saati önemli ölçüde azaltmak)” idi. Yine de ailelerin sadece% 18’i bu tür bir eylemde bulunduğunu söylüyor. Bu, örneğin Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) gibi yoğun bir terapi kullanan ailelerin% 31’i ile karşılaştırır.TERAPİYE FİNANSMAN

ASD’li aileleri için çocuklarına konuşma ve dil terapisi sağlamada ne tür bir mali yük vardır? Bu tedavinin maliyeti ile ilgili soruları cevaplayanların% 74’ü ücretsiz olarak aldığını bildirirken,% 26’sı giderin bir kısmını ödediğini bildirmiştir. Bir şey ödeyenlerin yarısından fazlası ayda 100 ila 500 dolar arasında bir ücret öder; Genel olarak, bazıları 1 dolar kadar az, bazıları ise 2,000 dolar ödüyor.

Pek çok aile bu tedaviyi ücretsiz olarak nasıl elde eder? Birçoğu tedaviyi erken çocukluk programı veya devlet okulu aracılığıyla alır. (Bkz. Resim 1.)

Şekil 1.

Beklenildiği gibi, bu tedaviyi ücretsiz olarak bildirenlerin% 91’i kamu tarafından finanse edilen bir program aracılığıyla alıyor. Ayrıca, konuşma ve dil terapisi için bir şey ödeyen ailelerin% 53’ü de kamu tarafından finanse edilen bir program aracılığıyla alıyor. Bazı ebeveynler, dili çocuklarının gelişim yeteneğinin önemli bir parçası olarak kabul ederek, okullar veya erken müdahale programları tarafından sunulanların ötesinde ek konuşma terapisi talep edebilirler.

Sağlık sigortası, ebeveynlerin çocukları için konuşma terapisi ödemesi konusunda yardımcı olur mu? Sık değil. Bu maliyetler bir dereceye kadar ailelerin sadece% 37’sinde özel sigorta veya Medicaid ile karşılanmaktadır (% 19’u özel sigortalıdır;% 11’i Medicaid’dir ve% 7’si her ikisine de sahiptir). Ailelerin geri kalan% 63’ü konuşma terapisi masrafları için sigorta kapsamı bildirmemektedir.UMUTLAR VE SONUÇLAR

Bir çocuk bu tedaviye başladığında, ebeveynler ne kadar iyimser hissediyor? Tedavi ilerledikçe, çocuklarının gelişimine ilişkin beklentileri karşılanıyor mu?

Ebeveynler başlangıçta umut vericidir,% 90’ı çocuklarının iletişiminde ve sosyal etkileşiminde en az ılımlı bir iyileşme beklemektedir. Benzer şekilde,% 90’ı çocuklarının becerilerinde kesin bir gelişme olduğunu bildirmiştir. Konuşma ve dil terapisi nedeniyle çocuğunun ilerlemesini değerlendiren tüm ebeveynler arasında,% 42’si yüksek veya çok yüksek düzeyde bir iyileşme bildirmiştir. Bu, IAN aileleri tarafından kullanılan diğer tüm güncel tedaviler için yüksek veya çok yüksek bir gelişme düzeyi bildiren ebeveynlerin yalnızca% 30’uyla karşılaştırılır.

(Lütfen dikkat: burada bildirilen bilgiler, yalnızca ebeveynlerin mevcut tedavileri değerlendirmesini yansıtmaktadır. Çocuğun şu anda aldığı herhangi bir tedavinin ebeveynler tarafından dikkate alınması gerektiği için, derecelendirmenin bu noktada oldukça yüksek olmasını bekliyoruz. aileler bıraktıkları tedavileri rapor edebilirler, muhtemelen daha olumsuz raporlar olacaktır.)

Veriler, konuşma ve dil terapisinin IAN’a katılan ailelerin 2.000’den fazlası tarafından kullanılmasının birkaç nedeni olduğunu açıkça ortaya koymaktadır:

İletişim kurma ve sosyal etkileşimde bulunma yeteneği de dahil olmak üzere, otizmdeki kilit endişelere değiniyor.Ebeveynlerin% 99’u tedavinin hiç veya çok az risk içerdiğini düşünüyor.Ebeveynlerin yaklaşık% 73’ü tedaviyi uygulamanın hiçbir yük veya çok az bir zorluk veya zorluk içermediğini düşünmektedir.Ailelerin% 81’i, tedavi için en azından bir miktar kamu fonu alıyor.Ailelerin% 90’ı başlangıçta olumlu bir etkisi olmasını bekliyordu.% 90’ı çocuklarının semptomlarını hafiflettiğini veya becerilerini geliştirdiğini düşünüyor.

Çeşitli otizm tedavisi hakkında ek IAN Araştırma bulguları için bizi izlemeye devam edin!

LÜTFEN DİKKAT: BU BULGULAR ÖN

İnteraktif Otizm Ağı tarafından burada sunulan analizler ön hazırlıktır. İnternet üzerinden, Birleşik Devletler’den katılmayı seçen otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ebeveynleri tarafından sunulan bilgilere dayanmaktadırlar. ASD’li çocukların ebeveynlerinin daha büyük nüfusuna genellemeyebilirler. Veriler eş gözden geçirilmemiştir – yani belirli bir alanda uzman araştırmacılar tarafından değerlendirilmemiştir – ya da yayınlanmaya sunulmuştur. IAN, katılımcı aileleri araştırma ortağı olarak görür ve onlara teşekkür etmek ve devam eden katılımlarının önemini göstermek için bu tür ön bilgileri paylaşır.

IAN veritabanına erişim için başvuruda bulunmak için bu konuları araştıran otizm araştırmacılarını teşvik ediyoruz. Researchteam@ianproject.org ileiletişim kurun.

Hoşgeldiniz.

OtizmTV Bülteniyle her ay yeni içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı[ LİNK] okuyun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir