Sorting by

×
21 Temmuz 2024
Genel

Duyusal İşleme Bozukluğu

kaydeden Lisa Jo Rudy 04 Aralık 2023’te güncellendiTıbbi olarak Jonathan B. Jassey, DO tarafından incelendi

Duyusal işleme bozukluğu (SPD), beyninizin duyusal girdiyi nasıl işlediğini etkileyen nörolojik bir durumdur. SPD’li bir kişi seslere, kokulara, dokulara ve diğer uyaranlara karşı ortalama bir kişiden daha duyarlı veya daha az duyarlı olabilir.

Çocuklarda SPD, markette sinir krizi geçirme, seçici yemek yeme, çok topaklı çoraplar veya gömlek yakasını çiğneme gibi görünebilir. Yetişkinlerde SPD, yönetici işlevlere müdahale edebilecek kaygı, sinirlilik veya bunalmışlık gibi hissedilebilir.

Daha önce duyu bütünleme bozukluğu olarak adlandırılan SPD, tek başına bir tanı değildir ancak sıklıkla otizm, DEHB veya diğer durumlarla birlikte ortaya çıkar. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, klinik gözlemler ve anketler kullanarak SPD’yi değerlendirebilir. Bir tür mesleki terapi olan duyu bütünleme terapisi , SPD’yi tedavi etmek için kullanılır.

Bu makalede duyusal işlemleme bozukluğu tartışılmaktadır. SPD’nin ne olduğunu ve çocuklarda ve yetişkinlerde yaygın belirtilerini açıklar. Ayrıca SPD’nin nasıl teşhis edildiğini ve tedavi edildiğini de açıklamaktadır.

SPD Nedir?

SPD, beynin duyusal bilgiyi almada ve buna uygun şekilde yanıt vermede zorluk yaşadığı bir durumdur.

Duyusal işleme karmaşık bir nörogelişimsel fonksiyondur. İç ve dış duyusal girdileri algılamamızı, bilgiyi koordine etmemizi ve uygun eylemleri gerçekleştirmemizi sağlar. 1 Örneğin, duman kokusu alırsanız etrafınızda ateş ararsınız ya da üşürseniz bir kazak giyersiniz.

Muhtemelen beş duyuya (görme, ses, dokunma, koku ve tat) aşina olsanız da, duyusal işleme aynı zamanda daha az bilinen üç duyu sistemini de içerir: 3

 • Propriyosepsiyon, kas ve eklem hareketlerine ilişkin içsel farkındalığınızdır. Bu duyu, vücudun konumunu, konumunu, yönelimini ve hareketini tanıma yeteneğinizi etkiler. 
 • Vestibüler, iç kulak mekansal tanıma anlamına gelir. Bu duyu dengeye, uzayda yönelime, harekete ve başınızın yerçekimine göre pozisyonuna katkıda bulunur. 
 • İç algılama içsel duyularla ilgilidir: nefes alma, kalp atışı, açlık, susuzluk, sıcaklık ve tuvaleti kullanma ihtiyacı. Bu duyu aynı zamanda vücudunuzdaki duyguları nasıl hissettiğinizi de etkileyebilir.

Bu sistemler düzgün çalıştığında duyusal girdiler çocukların günlük hayata ve çevrelerine etkili bir şekilde tepki vermelerine, öğrenmelerine ve uyum sağlamalarına olanak tanır. 1

Ancak duyusal işlemleme bozukluğunda bir veya daha fazla duyu sistemi dengesizdir. Sonuç olarak, duyusal girdiler ya bunaltıcı ya da yetersiz uyarıcı olabilir. 4

Düzensiz bir duyu sistemi duygularınızı düzenlemeyi, yaşınıza uygun şekilde davranmayı ve rutin görevleri yerine getirmeyi zorlaştırabilir. Ayrıca çocuğun motor gelişimini etkileyebilir ve öğrenme güçlüğüne yol açabilir. 5

Duyusal İşleme Bozukluğunun Belirtileri

SPD, duyusal girdiye aşırı duyarlı (aşırı duyarlı) veya daha az duyarlı (hipo duyarlı) olarak ortaya çıkabilir. Aynı zamanda her ikisinin bir kombinasyonunu da içerebilir.

Aşırı duyarlı kişiler genellikle duyulardan kaçınanlar olarak sınıflandırılır. Çocuklarda duyusal kaçınma şu şekilde görünebilir: 4

 • Davranış sorunları 
 • Kaşıntılı, kaşındırıcı veya topaklı giysi dokuları veya etiketleri (çoraplardaki dikişler gibi)
 • Sakarlık veya koordinasyon eksikliği
 • Kulakları veya gözleri kapatmak
 • Yüksek seslerden veya ani hareketlerden kolayca irkilme
 • Duygusal patlamalar ve çöküşler
 • Odaklanma ve dikkat sorunları
 • Düşük ağrı eşiği
 • Yemek konusunda seçici olmak veya belirli dokularla öğürmek 
 • Kokulara duyarlılık

Hipo-tepkili insanlar genellikle duyusal arayanlar olarak sınıflandırılır. Çocuklarda duyusal arayış şöyle görünebilir: 4 

 • Davranış sorunları
 • Giysileri, parmakları veya diğer eşyaları çiğnemek 
 • İnsanlara ve eşyalara çarpmak
 • Zor uyku
 • Yüksek ağrı eşiği
 • Hareketsiz oturamama
 • Eksik sosyal ipuçları
 • Burnunun aktığını ya da yüzünün kirli olduğunu fark etmemek 
 • Kişisel alanı tanıma sorunları
 • kaba inşaat
 • Elektronik ve oyun oynama gibi görsel uyarım arayışı
 • Dönmek, sallanmak, sallanmak, sallanmak veya zıplamak 
 • Heyecan arayan 
 • Ellerini kendine saklamakta ya da bir şeylere dokunmamakta zorluk

Yetişkinlerde SPD, rakip uyaranların saldırısı veya yeterli uyarının olmaması gibi hissedilebilir. Yetişkin SPD şöyle görünebilir: 7 

 • Anksiyete, depresyon veya diğer duygudurum bozuklukları
 • Dikkatinizin kolayca dağılması veya arka plandaki gürültüyü filtreleyememeniz 
 • Konsantre olma, odaklanma veya karar verme zorluğu
 • Dokunulmaktan veya sarılmaktan hoşlanmamak
 • Kalabalıklar içinde bunalmış hissetmek 
 • Kısa süreli sigortaya sahip olmak veya kolayca öfkelenmek veya tetiklenmek
 • Çok sıcak mı yoksa çok soğuk mu olduğunuzu fark etmekte zorluk yaşamak
 • Kokulu mumlar veya parfüm departmanı gibi güçlü kokulara dayanamama
 • Sinirlilik ve karamsarlık
 • Giysi etiketleri ve dokularından kaynaklanan tahriş
 • Koordinasyon eksikliği, genellikle beceriksiz veya sakar olarak görülür
 • Belirli doku veya tatlardan güçlü bir şekilde hoşlanmama nedeniyle sınırlı beslenme
 • Dağınık el yazısı 
 • Mükemmelliyetcilik
 • Odaklanma veya konsantre olma sorunları 
 • Hız yapma, motosiklete binme veya paraşütle atlama gibi heyecan arayan davranışlar

Duyusal Aşırı Yük: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavileri

SPD’ye Ne Sebep Olur?

Araştırmalar Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çocukların %10 ila %15’inin SPD’den etkilendiğini gösteriyor ancak uzmanlar buna neyin sebep olduğundan tam olarak emin değil. Genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığına inanılmaktadır. 1

Bazı araştırmalar SPD ile doğum öncesi veya doğum komplikasyonları arasında bir bağlantı olduğunu öne sürüyor. Buna erken doğum, düşük doğum ağırlığı, ebeveyn stresi ve hamilelik sırasında alkol veya uyuşturucu kullanımı dahildir. 8  2022’de yapılan bir araştırma da sezaryenle doğum yapan çocuklarda daha yüksek SPD oranları buldu. 9 

Duyusal işlemleme bozukluğu ile nörodiverjans arasında güçlü bir bağlantı vardır. Genellikle aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer durumlarla birlikte ortaya çıkar:

 • Otizm spektrum bozukluğu (ASD) 10
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu  (DEHB) 11
 • Bipolar bozukluk 12
 • Yıkıcı Duygudurum Düzensizlik Bozukluğu (DMDD) 13 
 • Dispraksi , bir koordinasyon bozukluğu 14
 • Yeme bozuklukları 15
 • Fonksiyonel nörolojik bozukluk 16
 • Ehlers-Danlos gibi hipermobil eklem bozukluklarıSendrom 17
 • Majör depresif bozukluk 12
 • Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) 12
 • Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) 12
 • Şizofreni 12

Duyusal İşleme Bozukluğunun Teşhisi

Duyusal işleme bozukluğunu teşhis etmek zor olabilir. Otizm belirtisi olarak listeleyen “Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, Beşinci Baskı” (DSM-5)’da bu durum tek başına bir durum değildir. 18 19

Ancak pek çok uygulayıcı artık SPD’yi otizmden ayrı bir durum olarak kabul ediyor. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, duyusal işlemleme bozukluklarını değerlendirmek için çocuklarda gelişim geçmişine, klinik gözlemlere ve bakıcı raporlarına veya ergenler ve yetişkinlerde öz raporlara güvenir. 20 

Değerlendirmeler

Duyusal işleme bozukluğunu değerlendirmek için birkaç farklı anket kullanılır. Sağlık uzmanınızın kullanacağı kişi yaşına bağlı olacaktır: 20

 • Doğumdan 3 yaşına kadar : Bakıcı tarafından doldurulan Bebek/Yeni Yürümeye Başlayan Çocuk Duyusal Profili (ITSP) veya Duyusal Değerlendirme Ölçeği (SRS)
 • 5 aydan 6 yaşa kadar : Bakıcı tarafından doldurulan Duyusal Deneyimler Anketi (SEQ)
 • 3 ila 10 yaş arası : Bakıcı ve çocuğun öğretmenleri tarafından doldurulan Duyusal İşleme Ölçümü (SPM) değerlendirmesi
 • 3 ila 16 yaş arası : Bakıcılar tarafından doldurulan Duyusal Profil (SP), Çocuk Duyusal Profili 2 (SP-2) veya Kısa Duyusal Profil (SSP)
 • 3 ila 55 yaş arası : Çocuklar için bakıcılar tarafından doldurulan SensOR Envanteri (SensOR) veya ergenler ve yetişkinler için duyusal aşırı duyarlılığı ölçmek amacıyla öz rapor
 • 11 ila 65 Yaş : Birey tarafından doldurulan Ergen/Yetişkin Duyusal Profili (AASP)

Diğer Testler

Bazı durumlarda SPD’yi değerlendirmek için aşağıdaki gibi ek testler kullanılabilir: 20

 • Difüzyon tensör görüntüleme (DTI)
 • Elektroensefalogram(EEG)
 • Fonksiyonel Manyetik Rezonans (fMRI)
 • Manyetik rezonans spektroskopisi (MRS)
 • Manyetoensefalografi(MEG)

 Bununla birlikte, bu testler klinik ortamlarda değil, araştırma için daha yaygın olarak kullanılır.

SPD Nasıl Tedavi Edilir?

SPD’nin ön saf tedavisi, duyu bütünleme terapisi olarak bilinen bir tür mesleki terapiyi (OT) içerir . 21 4

Duyusal OT kişiselleştirilmiş bir duyusal diyet geliştirmenize yardımcı olabilir. Bu bir beslenme planı değil, kişiselleştirilmiş, destekleyici duyusal stratejilerden oluşan günlük bir menüdür.

Duyusal diyet, duruma bağlı olarak duyuları uyarmak veya duyarsızlaştırmak için tasarlanmış çeşitli aktiviteleri içerir.

Hiper-Reaktif Duyular için Stratejiler

Hiper-reaktif veya duyulardan kaçınan biri için bunlar şunları içerebilir:

 • Aydınlatmayı kısmak veya tavandaki floresan aydınlatmayı engellemek için güneş gözlüğü veya siperlik takmak
 • Gürültülü ortamlarda kulak tıkacı veya kulaklık takmak
 • Güçlü kokulu ürünlerden (örneğin parfümler, oda spreyleri, sabunlar) kaçınmak
 • Kişisel isteksizliklerden kaçınmak için yiyecek seçeneklerini sınırlamak (örneğin, yoğun baharatlı, özel dokulu, soğuk, sıcak)
 • Kişisel hassasiyetlere uygun giysiler giymek (örneğin, dar bel bantları, kaşındırıcı kumaşlar, dikişler ve etiketler giymemek)
 • Fırçalama, birinin dokunmayı tolere etmesine yardımcı olmak için ciltte yumuşak kıllı bir fırçanın kullanıldığı bir teknik

Duyusal Arayanlar için Stratejiler

Az tepki veren veya heyecan arayan kişiler aşağıdakilerden yararlanabilir:

 • Duyusal uyarıcı oyuncaklar (örneğin, güvenli çiğneme ürünleri ve kıpır kıpır oyuncaklar)
 • Sallanma, sallanma ve diğer duyuları harekete geçiren aktiviteler için fırsatlar
 • Tadı güçlü ve/veya dokulu yiyecekler, soğuk ve sıcak içecekler
 • Keskin veya sert yüzeylere çarpma olasılığını azaltan mobilya düzenlemeleri

Bilişsel davranışçı terapi, aşırı duyusal deneyimlere karşı toleransın kademeli olarak arttırılmasına yardımcı olmak için de etkili olabilir. 22

Yetişkinlerde SPD’yi Yönetmek

Duyusal OT aynı zamanda duyusal işlemleme bozukluğu olan yetişkinlerin semptomlarını yönetmeyi öğrenmelerine de yardımcı olabilir. Bir OT seansı dokunsal uyarı, hareket, işitsel girdi ve diğer duyusal deneyimleri içerebilir. 23

Yetişkinlere yönelik duyusal diyet, farklı duyumlara karşı toleransınızı artırmak ve tepkilerinizi normalleştirmek için tasarlanmış aktivite ve araçları içerir. Bu şunları içerebilir:

 • Aromaterapi
 • Farklı ortamlar ve dokular kullanan sanat ve el sanatları
 • Vücut fırçalama
 • Trambolin üzerinde atlama
 • Hamur veya kil yoğurma
 • Müzik dinlemek
 • Meditasyon
 • Masaj
 • Yürüyüş yapmak, ağırlık kaldırmak, bisiklete binmek, esnemek veya yüzmek gibi fiziksel aktiviteler
 • Dönen halkalar, dokulu çıkartmalar veya düşünme macunu gibi duyusal kıpır kıpırlıklar
 • Düşük ışıklı sakin bir oda gibi duyu dostu alanlar
 • Sallanmak veya sallanmak
 • Daha fazla etki için kompresyon kıyafetleri veya daha az duyusal girdi için yumuşak, bol giysiler giymek
 • Gürültü önleyici kulaklık veya güneş gözlüğü takmak

OT’ye ek olarak psikoterapi, konuşma terapisi, terapötik dinleme ve görme terapisi yetişkinlerin SPD’yi yönetmesine yardımcı olabilir.

Özet

Duyusal işleme bozukluğu, duyusal girdilere nasıl tepki verdiğinizi etkileyen nörolojik bir durumdur. Bu, geleneksel beş duyuyu (görme, ses, dokunma, koku ve tat) ve daha az bilinen iç algı, vestibüler ve iç algılama duyu sistemlerini içerir. 

SPD’li bazı kişiler duyusal uyaranlara daha az tepki verir ve duyusal arama davranışları sergilerler. SPD’li diğer kişiler uyaranlara karşı aşırı duyarlıdır ve bu da duyusal kaçınmaya neden olabilir.

SPD’li çocuklarda davranış sorunları, duygusal patlamalar ve duyusal erimeler yaygındır. Yetişkinlerde SPD, arka plandaki gürültüyü duymazdan gelmeyi zorlaştırabilir, yürütücü işlevlerde sorunlara neden olabilir ve sizi kaygılı, asabi veya bunalmış halde bırakabilir. 

SPD tek başına bir tanı değildir. Genellikle otizm, DEHB, OKB ve diğer durumlarla birlikte ortaya çıkar. Duyusal entegrasyon mesleki terapisi ve duyusal diyet kullanılarak tedavi edilir. 

Çocuklarda Otizmi Tanımak

23 Kaynak

Yazan: Lisa Jo Rudy
Rudy, otizm konusunda uzmanlaşmış bir yazar, danışman, yazar ve savunucudur. Çalışmaları The New York Times ve Autism Parenting Magazine’de yayımlandı.

ceviri reyyan sabir

https://www.verywellhealth.com/what-is-sensory-processing-disorder-260517

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir