Sorting by

×
19 Temmuz 2024
Genel

Empati ve Otizmi Yeniden Düşünmek

Otizmli kişilerde bağlantı ve karşılıklı anlayış her zaman eksik değildir

10 Ağustos 2021’de yayınlandı |  Tyler Woods tarafından değerlendirildi

Başlık: Otizm ve Empati: Yanlış Bilgiler ve Çeşitlilik

Sevgili Okuyucular,

Otizm ve empati arasındaki ilişki hakkında yaygın olarak kabul gören yanlış bilgiler ve stereotipler, otistik bireyleri anlamakta ve toplumda yer almalarında engeller oluşturmaktadır. Empati, başkalarının bakış açılarını ve duygusal deneyimlerini anlama yeteneği olarak tanımlanır ve otistik bireylerin bu yetenekten yoksun olduklarına dair iddialar, modası geçmiş ve zarar verici stereotiplere dayanmaktadır.

Bazı yaygın görüşlere göre, otistik bireylerin duygusal ifadelerde eksik olduğuna inanılır; ancak, empati, duygusal ifadelerle sınırlı değildir. Empati, başkalarının bakış açılarını anlama ve onların hislerini dikkate alma yeteneğiyle ilgilidir. Bu beceri, her terapötik ilişkide önemli bir temel şarttır ve otistik bireyler de bu yeteneği geliştirebilirler.

Bruce Perry ve Maria Szalavitz’in “Aşk İçin Doğmuş: Empati Neden Gereklidir ve Tehlike Altındadır” adlı kitaplarında vurguladığı gibi, empati biyolojik bir temele dayanır ve insan türü için önemlidir. Önceki düşüncelerin aksine, otizm spektrumundaki bireylerin duygusal deneyimleri çok çeşitlidir ve bazıları diğerlerini oldukça fazla önemser.

Empati yeteneğinin çeşitlilik gösterdiği gerçeği, otizmle ilgili araştırmalar ve bireylerin deneyimleri tarafından desteklenmektedir. Dr. Luke Beardon’un belirttiği gibi, otistik bireyler arasında yoğun empatik duyguların varlığına dair örnekler bulunmaktadır. Bu durum, otistik bireylerin başkalarının hislerini yoğun bir şekilde hissedebildiklerini ve hatta tanımadıkları kişiler için bile duygusal bağ kurabildiklerini gösterir.

Empati, farklı zihinsel ve duygusal deneyimlere sahip olan otistik bireylerle iletişim kurma ve onları anlama çabasıyla ilgilidir. Empati, bireylerin birbirlerinin bakış açılarını anlama ve bu farklılıklara saygı gösterme yeteneğini içerir. Otizm spektrumundaki insanlar da bu çaba ve bağlantı kurma yeteneği ile empati gösterebilirler.

Kendi deneyimlerimde, otizmli bireylerin empati yeteneklerinin çeşitlilik gösterdiğini ve bazen olağanüstü derecede gelişmiş bir teori of mind’e sahip olduklarını fark ettim. Empatiyi sadece duygusal acıyı hissetme olarak değil, aynı zamanda bir kişinin deneyimleriyle bağlantı kurma çabası olarak anladım.

Bir terapist olarak, otizm spektrumundaki bireylerle çalışırken, onların deneyimlerini anlamak için çaba göstermek ve onlarla bağlantı kurmaya çalışmak, etkili terapötik ilişkilerin anahtarıdır. Empati, karşılıklı anlayış ve destekleme sürecinde kilit bir rol oynar.

Empatinin çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkabileceği gerçeği, otistik bireylerin bu yetenekleri iletişim kurma ve insanlarla bağlantı kurma becerilerini güçlendirebileceği anlamına gelir. Bu bağlamda, otizm spektrumundaki her bireyin empati yeteneklerini anlamak ve değerlendirmek, stereotiplere karşı çıkmanın ve daha anlayışlı bir toplum oluşturmanın önemli bir adımıdır.

Unutmayalım ki empati, her birimizin farklı bakış açılarına ve deneyimlere sahip olduğu bir dünyada, birbirimize anlayış ve saygı gösterme çabasıdır.

Sevgiler, [Adınız]

https://www.psychologytoday.com/us/blog/reflections-neurodiverse-therapist/202108/reconsidering-empathy-and-autism

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir