Sorting by

×
Erken Çocukluk Eğitimi

Editör: İbrahim H. DİKEN

”Elinizdeki bu kitabın amacı ülkemizde önemi her geçen gün farkına varılan ve farkına varmanın uygulamalara yansıdığı erken çocukluk dönemine ilişkin önemli ve güncel bilgiler sunmaktır. Erken çocukluk döneminde temel kavramlar, erken ço- cukluk döneminde gelişim ve gelişimi farklı olan çocuklar ve erken çocukluk döne- minde temel uygulamaları kapsayan bölümleri içeren kitabın, erken çocukluk döne- minde rol alan ya da rol alabilecek öğretmen, uzman, diğer personel ve anne-babalara rehberlik etmesi umulmaktadır. Bu amaçla hazırladığımız kitap üç ana bölümde yer alan toplam 16 bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci ana bölümü erken çocukluk eğitiminde yer alan temel kavramlar ve kuramlara yönelik üç bölüm içermektedir. Bunlar “erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitim”, “erken çocukluk eğitiminde temel kuramlar” ve “erken çocukluk dönemine yönelik temel eğitim programları ve yaklaşımlar” başlıklarını taşımaktadır. Kitabın ikinci ana bölümü ise erken çocukluk döneminde gelişim ve gelişimi farklı olan çocuklar hakkında bilgiler içeren toplam altı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde 0-6 yaş arası çocukların temel özellikleri, gelişimi etkileyen faktörler ve gelişimi farklı olan çocuklar hakkında temel bilgiler yer almaktadır. Üçüncü ve son ana bölüm ise erken çocukluk eğitimindeki temel uy- gulamalara yöneliktir. Bu ana bölümde yedi bölüm bulunurken, bu bölümler erken çocukluk döneminde kurum çeşitleri, fiziksel ortam ve özellikleri, oyun ve önemi, özel gereksinimli çocuklar ve oyun, okul öncesi ilköğretime geçiş, erken çocukluk dönemi öğretmen özellikleri ve erken çocukluk eğitiminde kaynaştırma konularını kapsamaktadır”

Bölümler ve Yazarları

Bölüm 1 (Öğr. Gör. Dr. Gülçin Güven & Öğr. Gör. Kadriye Efe Azkeskin) ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Bölüm 2 (Yrd. Doç. Dr. Zeynep Berna Erdiller)
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE TEMEL KURAM VE YAKLAŞIMLAR

Bölüm 3 (Doç. Dr. Derya Şahin)
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNE YÖNELİK TEMEL EĞİTİM PROGRAMLARI VE YAKLAŞIMLAR

Bölüm 4 (Doç. Dr. Burcu Ülke-Kürkçüoğlu)
0-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN TEMEL GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ: BİLİŞSEL GELİŞİM VE DİL GELİŞİMİ

Bölüm 5 (Öğr. Gör. Dr. Semra Şahin)
0-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN TEMEL GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ: FİZİKSEL VE SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

Bölüm 6 (Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu)
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bölüm 7 (Doç. Dr. Cevriye Ergül)
SIK RASTLANAN YETERSİZLİKLER

Bölüm 8 (Yrd. Doç. Dr. Selmin Çuhadar)AZ RASTLANAN YETERSİZLİKLER

Bölüm 9 (Doç. Dr. H. Elif Dağlıoğlu)ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Bölüm 10 (Doç. Dr. Serap Erdoğan)
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KURUM ÇEŞİTLERİ

Bölüm 11 (Doç. Dr. Dilek Acer)
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE FİZİKSEL ORTAM VE ÖZELLİKLERİ

Bölüm 12 (Yrd. Doç. Dr. Müge Şen)
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE OYUN VE ÖNEMİ

Bölüm 13 (Prof. Dr. Arzu Özen)
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE OYUN

Bölüm 14 (Doç. Dr. Tülin Güler)
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN İLKÖĞRETİME GEÇİŞ

Bölüm 15 (Doç. Dr. H. Elif Dağlıoğlu)
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÖĞRETMENİNİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 16 (Prof. Dr. E. Sema Batu)
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE KAYNAŞTIRMA

Kitabı Satın Almak İçin:

https://www.pegem.net/kitabevi/120444-Okul-Oncesi-Egitimde-Ozel-Ogretim-Yontemleri-kitabi.aspx

Kaynak : https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/2342018161019BASKI%20erken%20çocukluk%20(2).pdf

Hoşgeldiniz.

OtizmTV Bülteniyle her ay yeni içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı[ LİNK] okuyun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir