6-9 ay arası bebeklerde;

 • Babıldamanın olmayışı ya da akranlara göre çıkardığı ses çeşidinin az olması
 • Bakımverenin sesine ve yüzüne ilginin az olması
 • Göz temasının ve karşılıklı gülümsemenin olmaması
 • İsmine bakmama
 • Kucağa alınma ve başka insanlarla oynama beklentisinin olmaması
 • Bazı objelere veya parçalarına aşırı ve atipik ilgi (objeleri tuhaf biçimde göze yakın tutarak inceleme)

Otizmi olan çocukların %20-47’sinde normal gelişimin ardından 1 yaşından sonra gerileme başlar.

Aileler için kırmızı bayrak sayılabilecek belirtiler:

1 yaş sonrası:

 • Gülümsemenize yanıt vermemesi
 • Konuştuğunuzda yüzünüze bakmaması ya da az bakması
 • Nesneleri işaret ederek göstermemesi
 • Oyuncağını getirip birlikte oynama isteği göstermemesi
 • Etkileşime girmeye isteksiz olması
 • Taklit oyunlarının ya da “miş” gibi oyunların olmaması (bebeğine yemek yedirme, ayıcığını sallayarak uyutmaya çalışma)
 • 1 yaşında kelime çıkarmaya, 2 yaş civarı iki kelimeli cümle kurmaya başlamama

Tanı koyabilmek için yukarıda sayılan belirtilerin tümünün çocukta bulunması gerekli değildir. Otizmi olan çocukların hepsi aynı şiddette otizme sahip değildir. Bazı çocuklar şiddetli sosyal ilişki kuramama, konuşmanın hiç olmaması ve tekrarlayıcı hareketlerin yoğun olduğu şiddetli otizm tablosu içerisindeyken, bazı çocuklarda ise belirtiler oldukça hafif olabilir. Otizmin bir spektrum bozukluğu olması demek belirtilerin şiddetinin her çocukta farklı derecelerde olduğu bir yelpaze bozukluk olmasındandır.

Otizmi olan çocukların büyük bir kısmında zeka geriliği de bulunur. Ayrıca bu bozukluğa sahip çocukların bir kısmında epilepsi gibi nörolojik hastalıklar da saptanabilir.

Otizm Ne Kadar Sıklıkla Görülmektedir ?

Otizm 1970’li yıllarda nadir görülen bir bozukluk olarak tanımlanmasına rağmen 2000’li yıllarda sıklığının oldukça arttığı görülmektedir. Amerika Hastalıkları Kontrol Merkezinin verilerine göre 2006’da 1/150 oranında görülürken 2014’te 1/64 gibi daha yüksek oranlardan bahsedilmektedir.

Otizm sıklığındaki artışın nedenleri araştırıldığında tanı konusundaki farkındalığın artması, hafif belirtiler taşıyan olguların atlanmaması ve bu hastalık grubu içinde değerlendirilmeleri ve daha geç yaşta anne-baba olma sıklığının artması sayılabilir. Ancak bunlarla birlikte sıklıktaki artışın diğer başka bilinmeyen nedenleri de olabileceği düşünülmektedir.

Otizm erkek çocuklarda kızlara oranla 3-4 kat daha sık görülmektedir.

Kaynak : https://npistanbul.com/otizm-nasil-tedavi-edilir