Sorting by

×
14 Haziran 2024
Genel

Erken Gelişimi Keşfetmeye Yönelik Çalışmadan Elde Edilen Araştırma Bulguları

Yazdır

Eldeki bilgilere dayanarak, SEED (Erken Gelişimi Keşfetme Çalışması) tarafından gerçekleştirilen çeşitli araştırmalardan elde edilen bulguları özetleyebilirim:

  1. Davranış Tarzı Anketi (BSQ) ve Otizm: BSQ, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan ve olmayan çocuklar arasında farklı davranış eğilimlerini ölçmek için kullanılan bir araçtır. Ancak, SEED verileri, BSQ’nun OSB tanısı olan çocuklarla genel popülasyondaki çocuklar arasında belirli davranış eğilimlerini benzer şekilde ölçerken, diğerlerini ölçmediğini göstermektedir. Özellikle “Olumsuz Sosyal Etkileşimler” davranışı OSB’li çocuklar arasında benzersizdir.
  2. Çocuk Davranışı Kontrol Listesi (CBCL): CBCL, otizm spektrum bozukluğu semptomlarını taramak için kullanılan bir araçtır. SEED verileri, CBCL’nin OSB özellikleri olan çocukları belirlemede etkili olduğunu ve OSB tarama aracı olarak kullanımını desteklediğini göstermektedir.
  3. DSM-5 Kriterleri ve OSB Tanısı: SEED verileri, DSM-5 kriterlerinin OSB tanısını belirleme ve diğer gelişimsel bozuklukları dışlama konusunda DSM-IV-TR’ye göre daha iyi performans gösterdiğini göstermektedir. Bu bulgular, okul öncesi çağdaki çocuklarda OSB için DSM-5 kriterlerini desteklemektedir.
  4. Anne Maruziyeti ve OSB Riski: SEED verileri, belirli maruziyetlerin kodlanmasında olası hataların OSB epidemiyolojik çalışmalarının bulgularını nasıl etkileyebileceğini değerlendirmektedir. İstatistiksel yöntemlerin kullanımı, maruz kalma sınıflandırma hatalarını değerlendirmek ve düzeltmek için önerilmiştir.
  5. Sosyoekonomik Faktörler ve Otizm Anket Performansı: SEED verileri, sosyoekonomik statünün otizm tarama anketlerinin performansını etkilediğini göstermektedir. Düşük ve yüksek sosyoekonomik statüye sahip ailelerde test performansı farklılık gösterebilir.
  6. Otizm Semptomlarını Değerlendirmede Anketlerin Performansı: SEED verileri, otizm semptomlarını değerlendirmek için kullanılan anketlerin doğruluğunun çocuğun gelişim düzeyine ve ailenin sosyodemografik özelliklerine bağlı olarak değişebileceğini göstermektedir.
  7. Otizm Semptom Şiddeti ve Değerlendirme: SEED verileri, Otizm Tanısal Gözlem Çizelgesi’nin (ADOS) kalibre edilmiş şiddet puanının, temel otizm semptomlarının şiddetini en iyi şekilde ölçtüğünü bulmuştur.
  8. Genetik ve Epigenetik Verilerin İncelenmesi: SEED verileri, OSB’li çocuklarda genetik ve epigenetik faktörlerin nasıl etkileşime girdiğini anlamak için kullanılmıştır.

Bu özet, SEED çalışmalarının OSB ile ilgili çeşitli yönlerini incelediğini ve bu bozukluğun teşhisi, semptomları, risk faktörleri ve ilişkili faktörler hakkında önemli içgörüler sağladığını göstermektedir.

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/seed-research.html

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir