Sorting by

×
14 Haziran 2024
Genel

Eylem Verileri

Español (İspanyolca) |Yazdır

ADDM Ağı (Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network), Amerika Birleşik Devletleri’nde otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve gelişimsel bozukluklar konusunda önemli veriler sağlayan bir ağdır. Bu veriler, çeşitli kesimler için önemli faydalar sağlayabilir:

 1. Federal Hükümet ve Araştırmacılar:
  • OSB ile ilgili araştırmalara rehberlik edebilirler. ADDM Ağı’nın sağladığı bulgular, OSB’nin nedenleri, prevalansı, etkileri ve erken tanısı gibi konularda araştırmalara ışık tutabilir.
  • Erken teşhis çabalarını yönlendirebilir ve teşvik edebilirler. Bu bilgiler, erken teşhisin önemini vurgulayarak toplumun genelinde farkındalığı artırabilir ve erken müdahalenin önemini vurgulayabilir.
 2. Sağlık Kuruluşları ve Hizmet Sağlayıcılar:
  • Erken teşhis çabalarını ve OSB tanısı alan çocukların toplum temelli destek sistemlerine katılımlarını teşvik edebilirler.
  • Kaynak ve hizmet ihtiyaçlarını planlayabilirler. Bu veriler, hizmetlerin ve desteklerin ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirilmesine yardımcı olabilir.
 3. Politika Yapıcılar ve Topluluk Liderleri:
  • OSB farkındalığını artırabilir ve OSB’li bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için toplumu bir araya getirebilirler.
  • Eşit erişimi teşvik eden politikalar geliştirebilir ve topluluk altyapısını OSB’li çocuklara adil hizmetler sağlamak üzere güçlendirebilirler.
 4. Araştırmacılar:
  • Gelecekteki araştırma projelerine rehberlik edebilirler. ADDM Ağı’nın sağladığı veriler, OSB’nin farklı gruplar üzerindeki etkilerini (cinsiyet, ırk/etnik köken, entelektüel yetenek gibi) incelemek ve daha iyi anlamak için kullanılabilir.
  • Standart araçlar geliştirerek OSB’li çocukların yeteneklerini ve zorluklarını ölçmek ve belgelemek için çalışabilirler.

Bu faydaların gerçekleşebilmesi için bu verilerin doğru bir şekilde yorumlanması, toplumla paylaşılması ve bu doğrultuda politika, hizmet ve araştırma çalışmalarının yürütülmesi önemlidir. Bu sayede OSB’li çocuklar ve ailelerine daha iyi destek sağlanabilir ve toplumun genelinde farkındalık ve erişim artırılabilir.

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/addm-community-report/data-for-action.html

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir