Sorting by

×

Engelliler: Engelsiz Bir Hayat İçin Politikalar adlı bölümde

” Engelli/dezavantajlı bireylerin en temel sorunları, toplumsal hayata adapte olamamalarından kaynaklanmaktadır. Çoğu zaman sosyal yaşamlarının ihtiyaçlarını asgari düzeyde bile karşılamakta zorluk çeken engelli bireyler, zamanla kendilerini toplumdan soyutlamayı tercih etmektedir. 

Sosyal devletin en önemli ögelerinden olan “tüm vatandaşlara eşit hak ve imkânlar sunmak” ifadesi, toplumun tüm yönleri ve tüm kesimlerini kap- samı altına alacak şekilde politikalara yansıtılmasını zaruri kılmaktadır. Türkiye nüfusunun yüzde 12,29’unu oluşturan engelli bireylerin, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaktan öte sosyal hayata katılımları noktasında atılımlara gerek duyulmaktadır. 

Engelli bireyler topluma sunulan bütün imkânlardan eşit biçimde faydalanacak ve topluma yük veren değil, toplumla birlikte sorumluluk üstlenip bütün süreçlere katılım gösteren kişiler haline gelecektir. 

Bütün iktisadi sosyal politika tasarımları ve uygulamaları, kapsayıcılık ve erişilebilirlik ilkeleri ile imkânları kısıtlı nüfus grupları dikkate alınarak geliştirilecektir. Yerel yönetimler ve sivil kuruluşlar ile işbirliği yapılarak kentsel alanlar, işyerleri, okullar başta olmak üzere tüm kamusal alanlarda gerekli yapısal düzenlemelerin yanı sıra engellilerin de herkes gibi eşit ve erişilebilir hizmet almaları sağlanacaktır. 

Engelli bireylerin çalışma hayatına aktif katılımlarını sağlama noktasında, işyerleri için uygulanan engelli kotalarının etkili bir biçimde uygulanması sağlanacaktır. Çalışma koşullarının engelli bireylere uygun olarak tasarlanması ve çalışma yaşamında daha etkin olabilmeleri için mesleki rehabilitasyon hizmetleri sunulacaktır. 

Engellilerin evde bakımını destekleyen mevcut uygulamalar iyileştirilecek ve engellilerin toplumsal, siyasal, kültürel ve iktisadi hayata katılımını sağlayacak bir perspektif inşa edilecektir. Ayrıca engellilerin evde bakımı uygulamalarında sadece mali yönden denetimle yetinilmeyecek, engellilerin bakımının niteliğini geliştirmek üzere psiko-sosyal rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlanacaktır. 

Şehirlerimizde sosyal kapsayıcılık bağlamında çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, engelliler/dezavantajlılar başta olmak üzere tüm kentlilerin ihtiyaç- larına cevap veren uygulamalar geliştirilecek, yaşlı, kadın ve çocukların kullanımı için tasarlanmış, erişimi kolay parklar inşa edilecektir. Her farklı yaş  grubunun nitelikli etkileşimine imkân veren kamusal mekânlar oluşturulacaktır. Yaya ve bisiklet öncelikli kent içi ulaşım planlaması yapılacaktır. Doğal kaynaklara, kentsel aktivitelere ve nitelikli toplu taşıma sistemlerine yürüme mesafesinde erişim, sağlıklı yaşam ve ulaşım etkinliğini sağlayabilmek için bisiklet yolu ve bisiklet park alanlarını kurmak önceliklerimizdendir. 

Yoksulluk, işsizlik ve sosyal dışlanma; bireylerin, özellikle engelliler, ka- dınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi kesimleri için yıkıcı etkiler yaratmaktadır. Bu durum sivil toplum için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Yoksulluk umutsuzluğu, umutsuzluk ise ırkçılığı, hoşgörüsüzlüğü ve saldırganlığı beslemektedir. ”

Kaynak: https://gelecekpartisi.org.tr/uploads/kurumsal/Gelecek_Partisi_Program.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir