Sorting by

×
24 Haziran 2024
Genel

Gürcistan’daki Otizm Spektrum Bozukluğunun Anlık Görüntüsü

Metropolitan Atlanta Gelişimsel Engelliler Gözetim Programı (MADDSP) tarafından elde edilen bulgular, otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan çocukların sayısını, özelliklerini ve teşhis edildikleri yaşları daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. MADDSP’nin 2020 verilerine göre, Gürcistan’da 8 yaşındaki çocukların %2,5’inin ASD olduğu tespit edilmiştir. Bu oran, Amerika Birleşik Devletleri genelinde CDC tarafından takip edilen topluluklarda saptanan ortalama orana (%2,8) benzerdir.

Beyaz çocuklara kıyasla, Siyah çocukların ASD tanısı alma olasılığının 1,5 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ancak, diğer ırksal/etnik gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca, 4 yaşındaki çocukların, 8 yaşındaki çocuklara göre 48 aylıkken ASD tanısı alma olasılığının 1,4 kat daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, ASD’nin erken tanınmasında bir ilerleme olduğunu işaret etmektedir.

MADDSP’nin bulguları aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

  1. ASD’nin erken tanımlanmasını teşvik etmek.
  2. ASD hizmetlerini ve eğitimini planlamak.
  3. ASD araştırmalarına rehberlik etmek.
  4. ASD’li bireyler için sağlık hizmetleri ve eğitimde daha iyi sonuçları teşvik eden politikaları bilgilendirmek.

Bu bilgiler, Gürcistan’daki sağlık ve eğitim sistemlerinin çocukların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesine yardımcı olabilir. MADDSP’nin çalışmaları, topluluk kuruluşlarına ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına da özel veri raporları ve sunumlar sağlayarak bu amaçları desteklemektedir.

MADDSP’nin verileri, Gürcistan’ın DeKalb ve Fulton ilçelerinde yaşayan 4 ve 8 yaşındaki çocukların sağlık ve eğitim kayıtlarından elde edilmiştir. Bu veriler, ASD’nin yaygınlığı ve çocukların tanı alma süreçlerine dair önemli bilgiler sağlamaktadır.

Son olarak, MADDSP’nin bulguları, çocukların erken yaşlarda tanı almaları ve uygun hizmetlere erişimleri için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu bilgiler, ASD’li çocuklar ve aileleri için daha iyi destek ve kaynakların sağlanmasına katkıda bulunabilir.

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/addm-community-report/georgia.html

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir