Sorting by

×
24 Haziran 2024
Genel

Haberler: Politika, Otizm ve Kültür

Siyasi parti seçimlerinden toplumsal baskıya kadar son gelişmeler.

Casey Gueren, Rose Pastore ve Sujata Gupta tarafından 6 Eylül 2011’de yayınlandı – en son 9 Haziran 2016’da gözden geçirildi

Çeviren Editör: Sebahattin Sumeli

Bu metin, genç seçmenlerin siyasi tercihlerini etkileyen bir olayın ve otizmin biyolojik belirteçlerini anlamaya yönelik bir araştırmanın yanı sıra, kültürün genleri nasıl şekillendirebileceği konusundaki bir incelemeyi içermektedir. İşte her iki konu hakkında öne çıkan bilgiler:

 1. Genç Seçmenlerin Kalıcı Politik Eğilimleri:
  • 11 Eylül saldırıları sonrasında, 18 yaşına yeni girmiş gençlerin siyasi tercihlerinin kalıcı olarak etkilendiği görülmüştür.
  • Warwick Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 2001 yılında 18 yaşına yakın kayıt yaptıran Kaliforniya seçmenlerini inceleyerek, bu dönemde Cumhuriyetçi olarak kaydolma olasılığının arttığını tespit etmiştir.
  • Araştırmacı Ethan Kaplan, bilişsel ve sosyal faktörlerin, bu gençlerin tercih ettikleri partiye olan bağlılıklarını kalıcı kıldığını belirtmektedir.
 2. Otizmin Biyolojik Belirteçleri:
  • UCLA araştırmacıları, otizmin biyolojik belirteçlerini keşfetmek adına 19 otistik hasta ve kontrol grubunun beyin dokusunu incelemiştir.
  • Frontal ve temporal loblardaki gen ifadesinde sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında, otistik beyinlerde önemli farklılıklar tespit edilmiştir.
  • Bu farklılıkların otizmin nedeni mi, yoksa sonucu mu olduğu henüz net değildir, ancak moleküler düzeyde ortak patolojinin bulunması, potansiyel tedavi yöntemlerinin geliştirilme olasılığını artırmaktadır.
 3. Kültürün Genleri Şekillendirmesi:
  • Northwestern Üniversitesi’nden kültürel sinir bilimci Joan Chiao, serotonin taşıyıcı genindeki alel çeşitliliğinin kültüre bağlı olarak değişebileceğini belirtmektedir.
  • Doğu Asyalıların genlerinde kolektivizmin, kısa aleli taşıma olasılığının yüksek olmasının, bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bölgelerde evrimsel bir avantaj sağlayabileceği öne sürülmektedir.
  • Chiao, genlerin kültürel etkileşimlere tepki olarak gelişebileceğini ve kültürün genlerin evrimini etkileyebileceğini savunmaktadır.

Bu metin, genetik, siyaset ve kültür arasındaki kompleks etkileşimleri anlamaya yönelik çeşitli araştırmalardan elde edilen bulguları içermektedir.

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir