Sorting by

×

Kanser otizmle pozitif, psikozla negatif bağlantılıdır

16 Nisan 2011’de yayınlandı

Bilimdeki en etkili teoriler genellikle en basit olanlardır; çağdaş önyargıları tatmin etmeyen, kazanılmış çıkarları yatıştırmayan ve yerleşik otoriteleri pohpohlamayan, ancak konunun özüne inen teoriler. Bu teoriler, sadece çok sayıda fenomeni basit ve bağlantılı bir açıklamaya dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda birbiriyle ilk bakışta bağlantısız gibi görünen içgörüleri de birleştirir.

Damgalanmış beyin teorisi, tam da bu özelliklere sahip bir teoridir. Kanser, otizm ve psikoz gibi farklı alanlarda görülen geniş bir fenomen yelpazesini açıklamak için kullanılır. Teori, çatışan ebeveyn genlerinin zıt hareket eden etkilerine dayanarak otizm ve psikozun birbirinin tamamen zıttı olduğunu savunur.

Örneğin, teoriye göre, büyümeyi destekleyen baba genleri, hamilelik ve emzirme maliyetinden bağımsız olarak tüm avantajlardan yararlanır. Diğer yandan, anne genleri de büyümenin faydalarından yararlanır, ancak bunun bir bedelini ödemek durumundadır. Bu çatışma, doğumdan sonra bebeğin büyüklüğünü etkiler ve Beckwith-Wiedemann sendromu gibi durumlara yol açabilir. Bu sendrom, otistik tanısı konma olasılığı açısından normal popülasyona göre 7 kat daha fazla olan bir durumdur.

Damgalanmış beyin teorisi, kanserle otizm arasında da ilginç bağlantılar kurar. Örneğin, IGF2 gibi büyüme hormonlarının anormal seviyeleri, otizmli çocuklarda artış gösterir. Ayrıca, otizmli bireylerin kanser riski genel popülasyona göre daha yüksektir. Bunun yanı sıra, şizofreni ve bipolar hastalık gibi psikoz durumlarında kanser riski azalır. Bu durumlar, damgalanmış beyin teorisinin kompleks ve geniş bir bağlam içinde anladığı bir büyük resmin parçalarıdır.

Bu teori, kanser ve akıl hastalıkları gibi farklı fenomenleri, temelde patolojik veya normal büyüme bağlamında, birbirine bağlayarak anlamlandırır. Damgalanmış beyin teorisi, bilimdeki basit ve etkili teorilerin örneklerinden biridir, çünkü karmaşık bir fenomen yelpazesini basitleştirerek açıklamada ve geniş bir bağlam içinde anlamda kullanılır.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-imprinted-brain/201104/cancer-autism-psychosis

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir