Sorting by

×
14 Haziran 2024
Genel

Maryland’deki Otizm Spektrum Bozukluğunun Anlık Görüntüsü

Español (İspanyolca)

 Yazdır

**Maryland Otizm ve Gelişimsel Engellilik İzleme (MD-ADDM) Programı Bulguları:** Maryland’deki otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan çocukların sayısı ve özellikleri üzerine MD-ADDM programından elde edilen veriler, önemli bilgiler sunmaktadır. – **Prevalans**: 2020’de, 8 yaşındaki çocukların %2,3’ünde ve 4 yaşındaki çocukların %1,7’sinde ASD tespit edilmiştir. Bu oran, genel olarak CDC tarafından takip edilen topluluklardaki oranın altındadır. – **Etnik Farklılıklar**: Siyah ve Asyalı/Pasifik Adalı (A/PI) çocukların, İspanyol kökenli ve Beyaz çocuklara göre ASD tanısı alma olasılığı daha yüksektir. Özellikle 8 yaşındaki çocuklar arasında bu fark daha belirgindir. – **Erken Tanı ve Değerlendirme**: ASD tanısı alan 4 yaşındaki çocukların çoğu, 3 yaşına kadar kapsamlı bir gelişimsel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ancak, 8 yaşındaki çocuklarla karşılaştırıldığında, 4 yaşındaki çocuklarda daha fazla değerlendirme yapılmıştır. – **IQ Verileri**: MD-ADDM verilerine göre, ASD tanısı alan çocukların %60’ına ait IQ verileri mevcuttur. **MD-ADDM Programının Önemi ve Kullanımı:** – **Erken Tanı ve Müdahale**: MD-ADDM bulguları, ASD’nin erken tanı ve müdahalesinin önemini vurgular. Bu, çocukların hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması için kritik öneme sahiptir. – **Sağlık ve Eğitim Politikalarını Şekillendirme**: MD-ADDM verileri, sağlık ve eğitim politikalarının oluşturulması ve iyileştirilmesine rehberlik eder. Özellikle, etnik gruplar arasındaki farklılıkların dikkate alınması önemlidir. – **Araştırma ve Farkındalık**: MD-ADDM bulguları, gelecekteki ASD araştırmalarını yönlendirir ve toplumda otizm farkındalığını artırır. **Veri Toplama ve Analiz:** – MD-ADDM, Maryland’in belirli bölgelerinde yaşayan 4 ve 8 yaşındaki çocukların sağlık ve özel eğitim kayıtlarından veri toplar ve analiz eder. – Bu verilere dayanarak, çeşitli kurumlar ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, toplumda otizm spektrum bozukluğu olan çocukları takip eder ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunur. MD-ADDM Programı, erken tanı, hizmet planlaması ve politika oluşturma açısından önemli bir kaynaktır ve Maryland’deki otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ihtiyaçlarını anlamamıza yardımcı olur.

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/addm-community-report/maryland.html

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir