Sorting by

×
24 Haziran 2024
Genel

Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Bildirgesinde ”Engelliler ”

Milliyetçi Hareket Partisinin 2023’e Doğru Yükselen Ülke Türkiye Sözleşmesi adını verdiği seçim beyannamesinde ve özellikle 24. Maddede engelliler ile ilgili bölümleri aşağıda bulabilirsiniz.

” Engelliler, yoksullar, uzun süreli işsizler, gençler ve kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve iş bulmalarını sağlayacak mesleki vasıf kazandırmak için mesleki eğitim programları uygulanacaktır.

Gazilerin, şehit ailelerinin, terörle mücadele ederken mağdur ve malül olanların ve engellilerin öncelikli olarak işe yerleştirerek üretime katkıda bulunmaları sağlanacaktır.

Yardıma muhtaç, yaşlı, kimsesiz, güçsüz, engelli ve özel ilgiye muhtaç vatandaşlara yönelik olarak fark- lı kuruluşlar tarafından yürütülen sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler, çağdaş ve entegre bir sistem olarak yapılandırılacaktır.

Muhtaç durumdaki engelli vatandaşlardan; 18 yaşı- nı dolduran ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek düzeyde engelli olanların ay- lıkları 315 liradan 450 liraya, diğer engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı ise 210 liradan 300 liraya yükseltilecektir.

Bakıma muhtaç engellilere evde bakım ücretinin ve- rilmesinde aranan azami gelir tutarı (aile içi kişi başına geliri net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden az olma), brüt asgari ücret tutarına yükseltilecektir.

Engelli aylıkları artırılacak. Engelli bakım yardımı azami gelir kriterleri iyileştirilecek.

Engelli gençlerin eğitimlerine normal olarak devam edebilmeleri için fizikî ve sosyal çevrenin oluşturduğu engeller ortadan kaldırılacak, gerekli eğitim alt yapısı ve teknolojik imkânlar artırılacaktır.

Engelli gençlerin eğitiminin önündeki fiziki ve sosyal engeller ortadan kaldırılacak.

Hasta, engelli ve yoksul yaşlılar korunup gözetilecek ve onların yaşam sevincini artıracak ve yaşam kalitesini koruyacak sosyal politikalar uygulamaya konulacaktır. Yaşlıların istismar ve ihmaline fırsat verilmeyecektir.

” 24– ENGELLİLER 

Engellilerin toplumla bütünleşmesi sağlanacak 

Engellilerin toplumla bütünleşerek, başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatını idame ettirebilmeleri, eğitimlerine ve sosyal yaşantısına normal olarak devam edebilmeleri için fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu engellerin ortadan kaldırılması, gerekli eğitim altyapısı ve teknolojik imkânların artırılması esas olacak, imar mevzuatının engelliler ile ilgili hükümleri etkin biçimde uygulanacaktır. 

Engelli bakım hizmetleri sosyal bir hak olarak kabul edilecek 

Engelli bakım hizmetleri; sosyal bir hak olarak kabul edilecek ve sosyal güvenlik sistemi içinde değerlendirilerek tıbbi, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmeti ile ilişki, etkileşim ve işbirliği içinde sürdürülecektir. 

Engelli vatandaşların tıbbî ve mesleki rehabilitasyon imkanları artırılacaktır. Mesleki rehabilitasyon aldıkları süre içerisinde engellilere her türlü destek sağlanacaktır. 

Engellilere işe yerleştirmede öncelik verilecek 

Engellilerin öncelikli olarak işe yerleştirilmeleri, üretime katkıda bulunmaları ve topluma kazandırılmaları sağlanacaktır. 

Engelli çocukların öncelikle aile yanında yetiştirilmesi ve hayata hazırlanması sağlanacak ve engelli çocuğu olan muhtaç durumdaki ailelere sosyal destek ödemesi yapılacaktır. 

Epidemiyolojik hastalıklar önlenecek 

Bedensel ve zihinsel kısıtlılığa yol açan epidemiyo- lojik hastalıkların önlenebilmesi amacıyla; koruyucu, önleyici ve erken tanı hizmetleri etkinleştirilecek ve bu hastalıkların teşhis ve tedavisi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ücretsiz olacaktır. 

Engellilere araç-gereç desteği sağlanacak 

Engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran araç-gereç ve ortez-protez temininde destek sağlanacak, sağlık kuruluşları engelliler için ulaşılabilir olacaktır.

Engelli vatandaşların rehabilitasyon imkanları artırılacak, öncelikli olarak işe yerleştirilmeleri temin edilecek.

Engelli çocuğu olan muhtaç durumdaki ailelere sosyal destek ödemesi yapılacak, engellilere araç- gereç desteği sağlanacak. ”

Kaynak:

https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir