Sorting by

×
Michael Merzenich | Beynin Yenilenen Bağlantıları Üzerine
07:09

Şimdi esnekliğin bu erken döneminde, beyin, aslında bir öğrenme bağlamının dışında değişir. Ne duyduğuma dikkat etmek zorunda değilim. Girdi gerçekten anlamlı olmak zorunda değil. Davranışsal bir bağlamda olmak zorunda değilim. Böyle olması gereklidir çünkü beyin prosesini; farklılık göstererek davranabilsin diye, seçici olarak davranabilsin diye, bunu giyen, bunu taşıyan yaratık bunun üzerinde seçici bir biçimde işlem yürütebilsin, diye kurar. Yaşamın bir sonraki büyük döneminde -ki yaşamın çoğunda sürer, beyin, geniş bir beceri ve yetenekler repertuvarına hükmederken, aslında mekanizmasını geliştirir. Ve yaşamın ilk yılının sonlarından ölüme kadar genişleyen bu dönemde aslında bunu davranışsal kontrol altında yapar. Ve bu, beynin beyne gelen girdinin önemini tanımlamak için stratejileri olduğunu söylemenin bir başka biçimidir. Ve belirli bir dikkat kontrolü altında bir beceriden bir diğer beceriye, bir yetenekten bir diğerine odaklanır. Bu, davranıştaki amacın başarılıp başarılmadığının, ya da davranışın bir ödül alıp almadığının fonksiyonudur. Aslında çok güçlüdür. Esneklik için, beyindeki değişiklikler için bu yaşam boyu kapasite güçlü bir şekilde ifade edilir. Bu, bizim bir bireyden diğerine gerçek faklılaşmamızın temelidir. Belirli bir beceriyle meşgul bir hayvanın beynine yukarıdan bakabilir ve çeşitli düzeylerde bu değişikliğe tanık olabilir ya da belgeleyebilirsiniz.

11:52

Bunların tümü beyin için önemli olan şeylerin seçici temsilleri ile ilgilidir. Çünkü beynin yaşamının çoğunda bu, davranışsal bağlamın kontrolü altındadır. Bu, neye dikkat ettiğinizdir. Bu, sizin için neyin ödüllendirici olduğudur. Bu, beynin kendisinin sizin için neyi pozitif ve önemli saydığıdır. Bunların tümü kortikal proses ve önbeyin özelleşmesi ile ilgilidir. Ve bu, sizin özelleşmenizin altında yatandır. Bu yüzden siz, pek çok beceri ve yetenekte eşsiz bir uzmansınız. Beyni, detay bazında fiziksel olarak, 100 yıl önceki bir bireyin beyninden çok daha farklı olan bir uzmansınız. 1,000 yıl önceki ortalama bir bireyin beyninden detay bazında muazzam biçimde farklı. Şimdi, bu değişiklik sürecinin özelliklerinden biri, bilginin daima zaman ve bağlamla eşzamanlı oluşan diğer girdi ve bilgilerle ilişkili olmasıdır. Çünkü beyin, küçük anlarla ilintili ve süregiden zamanın kısa anlarında birbirleriyle ilişkili şeylerin temsillerini oluşturur. Beyin temporal kortekste tüm bilgileri kaydeder ve tüm değişiklikleri yürütür. Şimdi, beyninizde oluşan en güçlü koşul, karşı konulmaz biçimde sizsiniz. Geçmişinizde, zaman içinde alıcısı, aktörü, düşüneni, harekete geçireni olarak kendinizle ilgili milyarlarca olay olur. Milyarlarca kez sizi daima alıcı olarak ilişkilendiren vücudunuzun yüzeyinden minik duyusal parçacıklar gelir ve bu sizin ta kendiniz olarak sonuçlanır. Siz yapılandırıldınız; benliğiniz, bu milyarlarca olaydan yapılandırıldı. Bu yapılandırılmıştır. Bu, sizin beyninizde yaratıldı. Ve bu beyinde fiziksel bir değişiklik aracılığıyla yaratıldı. Bireysel formda sonuçlanan müthiş biçimde yapılandırılmış bir şeydir çünkü her birimiz çok farklı geçmişlere sahibiz. Ve bizleri benliğin ve kişiliğin muazzam farklılaşmasına yönlendiren çok farklı deneyimlere.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir