Sorting by

×
Okul Öncesinde Özel Eğitim Yöntemleri

Editör: Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu

Okul öncesi dönemdeki çocuğun eğitimine katkı sağlama bilinci ve sorumlulu- ğu ile hazırlanmış bu kitabın içeriği YÖK Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Progra- mı Özel Öğretim Yöntemleri I ve Özel Öğretim Yöntemleri II ders içerikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. “Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri” isimli bu kitapta okul öncesi eğitim programının genel özelliklerine ve program içinde yer alan etkinliklerin açıklamalarına yer verilmiştir. Kitapta, okul öncesi dönemdeki ço- cukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak, okul öncesi eğitim programındaki et- kinliklerde kullanılabilecek yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin uygulama örnekleri bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimin etkili olabilmesi ve yöntemlerin uygun şekilde uygulanması fiziksel mekân ile ilişkilidir. Bu nedenle, kitapta okul öncesi eğitim ku- rumlarının hem iç hem de dış mekân özellikleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Okul öncesi eğitim programının önemli bir bileşeni de ailedir. Kitabın son bölümünde de aile katılımının önemine ve uygulama örneklerine yer verilmiştir.

BÖLÜMLER VE YAZARLARI

1. Bölüm
Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı
Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kütahya
Okul Öncesi Eğitim Programında Planlama ve EtkinliklerDr. Özlem ŞİMŞEK
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara

2. Bölüm
Okul Öncesi Eğitim Programında Kullanılan Yöntem ve Teknikler
Dr. Gülçin GÜVEN
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul

3. Bölüm
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Dış Mekânların Düzenlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Nilgün CEVHER KALBURAN
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında İç Mekânların DüzenlenmesiDr. Saide ÖZBEY
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara

4. Bölüm
Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılım Çalışmaları
Dr. Berrin DİNÇ
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir
Okul Öncesi Eğitim Programında Aile Katılım ÇalışmalarıYrd. Doç. Dr. Gözde İNAL
Adnan Menderes Üniversitesi

Kitabı Satın Almak İçin :

https://www.pegem.net/kitabevi/Arama_Sonuc.aspx?kelime=Okul%20Öncesi%20Eğitimde%20Özel%20Öğretim%20Yöntemleri

Kaynak https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/10120131250493.%20özel%20öğretim%20yöntemleri%20f.alisinanoğlu%202.%20bask.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir