Sorting by

×
Otizm, Gelişim ve Psikoloji Üzerine Tezler
AYLİN AĞIRMANOtizm spektrum bozuklukları: Eşlik eden psikotik bulgular ve şizofreni ile karşılaştırılması Autism spectrum disorders:: Accompanying psychotic symptoms and comparıson with schizophrenia
AYŞE ALPTEKİNSelçuk Cinsel Gelişim Ölçeği (36-72 ay)’nin geliştirilmesi ve 48-72 ay yetersizliği olan çocuklarda cinsel gelişimin incelenmesi Development of Selçuk Sexual Development Scale (36-72 months) and examination of sexual development in children with disabilities for 48-72 months
ABDULLAH GENÇOkulöncesi ve ilkokul döneminde olan işitme kayıplı çocukların davranış problemlerinin incelenmesi An examination of behavior problems of children with hearing loss in preschool and primary school period
AYLA GÜNALOtistik çocuklarda duyu motor ve kognitif yeteneklerin günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesine etkisi Sensory, motor and cognitive functions’ effects on daily living activities and quality of life in autistic children.
AJDAN HAJDINIOtizm spektrum bozukluğunda internet kullanımının eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ile ilişkisi The relationship between the psychiatric disorders accommodating the internet use in otosmisectular disorder
CANER ÖZBÖKEOtizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş bireylerin (13-18 yaş) motor performans, fiziksel uygunluk ve yaşam kalitelerinin incelenmesi Examination of motor performance, physical fitness and life qualities of individuals (13-18 years old) with autism spectrum disorder
CEBRAİL KARADAŞOtizm spektrum bozukluğunda tekrarlayıcı davranışlar ve motor koordinasyon Repetitive behaviors and motor coordination in autism spectrum disorder
ELVAN ŞAHİN ZETEROĞLU25-72 aylar arasındaki otistik çocuklarının gelişimlerinin incelenmesi Developmental characteristics of the austistic chidren between the 25-72 months
NİHAL SOĞANCIOtistik çocuklarda giysi kullanımında karşılaşılan problemler The problems faced by autistic children in the use of clothing
NESLİŞAH ÖMÜRÜstün zekâlı otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların özellikleri, davranışları ve eğitim gereksinimlerinin temellendirilmiş teoriyle belirlenmesi Exploration of characteristics, behaviors and educational needs of children with gifted autism spectrum disorder through grounded theory
SUNAGÜL SANİ BOZKURTOtizmli çocuklara rol oyun becerilerinin öğretiminde akran ve yetişkin modelin kullanıldığı video modelin etkililiği ve verimliliği The effectiveness and efficiency of video modeling where peer and adult model used in teaching role playing skills to children with autism
SÜHEYLA TAĞCIOtizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda oksidatif stresin değerlendirilmesi Evaluation of oxidative stress in children with autsm spectrum disorder
ÜNZİLE TUNÇOtizm spektrum bozukluğu olan bireylerde postüral kontrol ve dengenin ince motor becerilere etkisinin incelenmesi Investigation of the effects of postural control and balance characteristics on fine motor skills n ndividuals with autism spectrum disorder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir