Sorting by

×
24 Haziran 2024
Genel

Otizm Ne Değildir?

Her ilginç insanda gerçekten otizm var mı? Bunlardan herhangi biri var mı?

30 Mayıs 2018’de yayınlandı

Günümüzde otizm hakkında daha fazla bilgi edinmekteyiz; Hastalık Kontrol Merkezleri’nden (CDC) gelen veriler, ilgi çekici hikayeler ve kurgusal TV karakterleri, otizmin ne olduğu konusunda bize öğretilen şeylerle birleşiyor. Televizyonda ve internette gördüğümüz otizmli bireyler genellikle daha hafif düzeyde engellidir ve otizm spektrumunda yer almaktadırlar. Ancak, otizmin tanımı zaman içinde nasıl değişti? Profesyonellerin tanımı ile halkın algısı arasında nasıl bir fark var? Gerçekten otizmin arttığını düşünüyor musunuz?

Otizmin tanımı, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin tanı standartları olan DSM’de her değiştiğine dikkat çekilmektedir. 1987’de yayınlanan DSM-III-R, Otistik Bozukluğa ek olarak ‘Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk’ (PDD-NOS) terimini tanıttı. Bu, otizmin daha geniş bir “spektrum” içinde tanımlanmasına yol açtı. Daha sonraki yıllarda, DSM-IV Asperger Bozukluğu’nu da ekleyerek otizm spektrumunu daha da genişletti. Bu değişiklikler, otizmle ilişkilendirilen vakaların sayısındaki artışa neden oldu.

DSM-III-R ve DSM-IV döneminde, erken tanı konan çocuk sayısındaki artış da dikkat çekicidir. Ancak bu, bazı çocukların gerçekte otizmli olmaması, ancak diğer gelişimsel sorunlarla tanı konması anlamına gelebilir. Bu durum, otizmin tanısı konulan çocuk sayısındaki artışa katkıda bulunmuş olabilir.

DSM-IV’ün etkisiyle, otizm ve zihinsel engel tanısı alan bireylerde de bir değişiklik gözlemlendi. DSM-III-R’de tanı alan kişilerin %70’i her iki durumu da rapor ederken, DSM-IV ile bu oran %30’a düştü. Bu durum, otizm spektrumunda yer alan bireylerin sayısındaki artışın büyük ölçüde, önceki tanılarda otizm olarak sayılmayan bireyleri içermesiyle açıklanabilir.

Sonuç olarak, “Otizm ne değildir?” sorusu, otizmin geniş bir spektrum içinde tanımlandığı ve tanı kriterlerinin zaman içinde değiştiği bir alanı yansıtmaktadır. Bu nedenle, otizmin artışının gerçek bir yükseliş mi yoksa tanımlama değişikliklerinden kaynaklanan bir durum mu olduğunu anlamak zordur.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-politics-autism/201805/what-autism-isnt

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir