Sorting by

×

Otizm ve ‘Birden Fazla” Engelilik Üzerine Tezler

‘’Çift Engellilik’’ 

ATİYE CEMRE TANRIVERDİÖzel eğitim merkezinde eğitim alan mental retarde ve otistik çocukların annelerinin, depresyon ve aleksitimi düzeylerinin incelenmesi Analyzing the levels of depression and alexithymia of mothers having autistic and mentally retarded children getting training at special education center.
DERMAN ÇALIŞGörsel sanatlar uygulamalarının otistik ve down sendromlu çocukların gelişimlerine etkileri The effect of visual arts applications on the development of children with otistic and down syndrome
GÜL KAHVECİBirleştirilmiş davranışsal konsültasyon programının görmeyen otizmli çocuğun uygun olmayan davranışlarına ve iletişim/sosyal becerilerine etkisi The effect of conjoint behavioral consultation program on problem behavior and communication/social skills with a blind and autistic child
HİLAL TUĞBA KILIÇOtizm spektrum bozukluğu ve bilişsel gelişimde gecikmesi olan çocukların sorun davranışları ile annelerinin tutumunun ilişkisi Relationship between mothers parental attitude and problem behaviors of the children with autism spectrum disorder and global developmental delay
IŞIK AKIN BÜLBÜLOtizm spektrum bozukluğu olan, gelişimsel geriliği olan ve tipik gelişim gösteren çocukların taklit becerilerinin ve taklit görevleri sırasındaki görsel dikkatlerinin karşılaştırılarak incelenmesi A comparative analysis of the imitation skills and visual attention of children with autism spectrum disorders, children with developmental delays and typically developing children during imitation tasks
KADRİYE ÖZENEROtistik ve zihinsel engelli çocukların annelerinin otistik belirtiler gösterme eğilimleri
NESLİŞAH ÖMÜRÜstün zekâlı otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların özellikleri, davranışları ve eğitim gereksinimlerinin temellendirilmiş teoriyle belirlenmesi Exploration of characteristics, behaviors and educational needs of children with gifted autism spectrum disorder through grounded theory
TİMUR ŞEFKETOĞLUİşitme engelli çocuk ve ergenlerde otistik bozukluk sıklığı ve eşlik eden risk faktörleri The prevalance of autistic disorder and associated risk factors in youth with hearing impairment
TUĞBA MUŞTUZihinsel engelli ve / veya otizm tanısı olan çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarını kabul red düzeyi ve yaşam doyumları arasındaki ilişki The relationship between accepting – rejecting levels and life satisfacion of parents of children with mental disabilities or otism spectrum disorder
UĞUR CECODikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve otistik spektrum bozukluğu tanısı almış çocukların ebeveynlerinin yaşam kalitelerinin incelenmesi Assessment of parents’ quality of life of children with attention deficit hyperactivity disorder and autistic spectrum disorder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.