Sorting by

×
14 Haziran 2024
Genel

Otizm ve “Dolar Karşılığında Teşhis”

Hizmetlere erişim için otizm tanısının “adil” olarak verilmesi gerekir mi?

6 Temmuz 2018’de yayınlandı

Başlık: ABA Terapisi ve Otizm Teşhisi: Maliyet, Etik ve Alternatifler

Giriş:

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı, özellikle ABA (Applied Behavior Analysis) terapisi almak isteyen çocuklar için önemli bir role sahiptir. Ancak, otizm teşhisinin ‘dolar karşılığı’ olabileceği ve bu durumun hem etik hem de maliyetle ilgili sorunlara yol açabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, otizm kriterlerini tam anlamıyla karşılamayan çocukların da terapiden fayda görebileceği, ancak mevcut sistemde bu faydalardan yararlanmanın zorluğu vurgulanmaktadır.

  1. Sorun: ABA Terapisi ve Tanı Koyma İlişkisi

Otizm tanısı, özellikle ABA terapisi almak için bir gereklilik haline gelmiştir. Ancak, bazı durumlarda çocuğun yaşına ve gelişim seviyesine bağlı olarak otizm tanısının konulması zor olabilir. Özellikle çok küçük çocuklarda, dil gecikmesi veya duyusal tepkilerin otizmden kaynaklanıyor olma olasılığı, ABA terapisi için teşhis koymak isteyen ebeveynleri etkileyebilir. Ancak, bu durumda ilk teşhisin yanlış olma olasılığı ve çocuğun daha sonra farklı klinisyenler tarafından farklı sonuçlara tabi tutulma riski vardır.

  1. Sorun: Otizm Kriterlerini Tam Karşılamayan Çocuklar

Otizm kriterlerini tam anlamıyla karşılamayan, ancak dil gecikmesi, öğrenme güçlüğü veya uygun öğrenme fırsatlarına sahip olmamış çocuklar da ABA terapisinden fayda görebilir. Ancak, mevcut sistemde ABA terapisinin sadece tam otizm tanısı almış çocuklara ayrılmış olduğu ve bu çocukların diğerlerinin faydalarından yoksun kaldığı belirtilmiştir. Bu durum, otizm kriterlerini karşılamayan ancak terapiden fayda görebilecek çocukların göz ardı edildiği anlamına gelebilir.

Çözüm Önerileri:

  1. ABA Terapisine Daha Cömert İzin Verme

ABA terapisine daha cömert izin verme, belirli alanlarla sınırlı olabilir ve devam etmek için belirli gelişmelerin belgelenmesine bağlı olabilir. Bu, terapinin sadece otizmi olan çocuklara değil, diğer öğrenme zorlukları yaşayan çocuklara da uygulanabilir. Ancak, bu durumda da terapinin devam etmesi için belirtilen gelişmelerin sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

  1. Daha İyi Bir Sistem Oluşturma

Otizm için ABA tedavisinin onaylanmasında adil bir sürecin oluşturulması ve fayda sağlayabilecek her çocuğun bu tedaviyi almasını sağlayacak bir sistem oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, terapinin diğer, daha az yoğun ve maliyetli yöntemlerle karşılaştırılabilir faydalar sağlayabileceği durumlar göz önüne alınmalıdır.

Sonuç:

Mevcut sistemde, otizm teşhisi ve ABA terapisi arasındaki ilişki, hem etik hem de maliyet açısından sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlara çözüm olarak, daha adil bir süreç ve farklı öğrenme zorlukları yaşayan çocukların da faydalanabileceği bir sistem oluşturulması önemlidir. Bu sayede, her çocuğun ihtiyacına uygun terapiye erişim sağlanabilir ve maliyeti yüksek olan ABA terapisinin sınırlamaları aşılabilir.

Is this conversation helpful so far?

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-politics-autism/201807/autism-and-diagnosing-dollars

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir