Sorting by

×
DİLA NUR YAZICIKeyhole erken müdahale programının ebeveyn ve çocuk çıktıları üzerindeki etkisi The effect of the Keyhole early intervention program on parents and children’s output
FATİH ÖZBEKOkul öncesi dönem otizm spektrum bozukluğu’nda yaşam kalitesini belirleyici olarak hastalık şiddeti, komorbid ruhsal sorunlar ve annenin ruhsal sorunlarının rolü The role of disease severity, comorbid psychologic problems and mother’s psychologic problems on quality of life in preschool aged children with autism spectrum disorder
EMİNE NUR FAYDAOkul öncesi otizmli çocuklarda, duyusal işlemleme ve aktivite performansı arasındaki ilişki The relationship between sensory processing and activity performance in preschool children with autism
HANDE CEMİLE SENERMANErken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocuklarda uygulanan tedavi ve eğitim yöntemlerinin semptomların düzelmesine etkisinin değerlendirilmesi The evaluation of cure and education methods through symptom improvement on autism spectrum disorder diagnosed in early childhood period
SEMA DİKMENOtistik bozukluk tanısı ile takip edilen 3-6 yaş grubundaki çocuklarda otistik gerileme yaygınlığı ve ilişkili etmenlerin incelenmesi Autistic regression
SEVİM KARAHANOkul öncesindeki özel gereksinimli çocukların sosyal becerilerine ilişkin anne, baba ve öğretmen görüşleri: Karma yöntem çalışması Mother,father and teachers ‘views on social skills of pre-school children with special needs: a mixed method study

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir