Sorting by

×
14 Haziran 2024
AİleTez

Otizm ve Kardeşler Üzerine Yapılan Tezler

AYÇA ECE ÇITAKOtizm spektrum bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerin otizm spektrum bozukluğu ve mental retardasyonu olmayan kız ve erkek kardeşlerinin zihin kuramı, sosyal iletişim, genel psikopatoloji, yaşam kalitesi ve akran istismarı açısından değerlendirilmesi Assesment of theory of mind, social communication, general psychopathology and bullying, quality of life of female and male siblings of children and adolescents who diagnosed with autism spectrum disorder
AYLA DOĞANOtizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal gelişim gösteren çocukların kardeşlerinde aleksitimi, ruminasyon düzeyi ve algılanan ebeveyn tutumunun karşılaştırılması A comparison of alexithymia, rumination level, perceived parental attitude on siblings of children diagnosed with autism spectrum disorder and of children developing normally
EBUBEKİR ARSLANOtizmli çocukların 0 – 2 yaş döneminde gösterdikleri belirtilere ilişkin veli görüşlerinin incelenmesi Investigation of parents’ views of signs of Autism in their young children between the ages of 0 – 2
EZGİ ALAGÖZOĞLUOtizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş kardeşi olan bireylerin aileleri ile ilgili duygu ve düşünceleri Siblings of individuals with autism and their thoughts and feelings about their family
EBRU ONAT ZOYLANEngelli kardeşe olan ve olmayan bireylerin kardeş ilişkilerinin belirlenmesi Determination the sibling relationships of people who have handicapped and non-handicapped siblings
EYLEM YOKUŞ YILMAZOtizm spektrum bozukluğuna sahip kardeşi olan ergenlerin yılmazlık kaynakları ile kardeşlerine yönelik tutumlarının incelenmesi Examining resilience sources of adolescents who have siblings with autism spectrum disorders and attitudes towards their siblings
ESRA DÖNMEZOtizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yetişkin kardeşlerinin yaşam deneyimleri The life experience of the individual with autism spectrum disorder’s adult sibling
ERAY FADILOĞLUOtizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların otizm spektrum bozukluğu olmayan kardeşlerinde yürütücü işlevlerin değerlendirilmesi Evaluation of executive functions in unaffected siblings of children with autism spectrum disorder
GONCA BERÇİN YILDIRIMFarklı engel grubundan engelli kardeşe sahip çocukların kardeş ilişkileri ile kardeşlerini kabullenmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi The investigate the relationship between sibling relations and accetance of their siblings who handicaped sibling in any kind of handicap
GÜLŞAH TOPALOĞLUOtizmli çocukların kardeş ilişkisinde annenin rolü The role of mother in sibling relationship of children with autism
HATİCE ŞENGÜL ERDEMOtizmli ve normal gelişim gösteren çocukların kardeşlerinin duygusal, sosyal ve davranışsal özelliklerinin incelenmesi Examination of emotional, social, and behavioral characteristics of siblings of children with autism and typically developed children
MURAT ALDANOtistik kardeşe sahip çocukların davranışsal ve duygusal uyumlarının, benlik kavramlarının ve sosyal desteklerinin incelenmesi:Karşılaştırmalı bir çalışma Analysis of the relations between behavioral and emotional adjustment, self-concept and social support of siblings of autistic children: A comparative study graduate study theses,
MURAT EYÜBOĞLUOtizm spektrum bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerin sağlıklı kardeşlerinin zihin kuramı, aile işlevselliği, psikososyal ve fiziksel morfolojik özellikler açısından değerlendirilmesi Assesment of theory of mind, family functioning, psychosocial and physical morphological features of typically developing siblings of children and adolescents who diagnosed with autism spectrum disorder
NURAN DEMİRDikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu, öğrenme bozukluğu ve otistik spektrum bozukluğu tanılı çocukların yaş ve cinsiyet açısından eşlenmiş sağlıklı kardeşlerinde sözel olmayan iletişim becerileri, empati düzeyleri, çevresel belirteçleri ile ilişkilerinin araştırılması: kontrollü bir araştırma Evaluation of nonverbal communication skills, empathy levels and their relationships with peripheral markers in age and gender matched healty siblings of children in attention deficit hyperactivity disorder, learning disability and autism spectrum disorder: a controlled study
NURAY MUSTAFAOĞLU ÇİÇEKOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların anne-babalarında psikolojik dayanıklılık ve kardeşlerinde duygu düzenleme becerilerinin incelenmesi Investigation of psychological resilience in parents of children with autism spectrum disorder and emotion regulation skills in siblings
PINAR KALECİKOtizmli çocukların normal gelişim gösteren kardeşlerinin yaşadıkları sorunlar The problems of autistic children’s siblings with normal development
SELİN ATASOYEngelli (otistik) kardeşe sahip olan bireylerin kardeş ilişkilerinin incelenmesi Investigating the relationship between nonhandicapped individuals and their autistic siblings
TUBA KÖSEOtizm spektrum bozukluğu olan ikizlerde kopya sayısı değişikliklerinin vitamin D reseptörü ile ilişkisinin araştırılması Investgaton of the relatonshp between the number of copy dfferences wth the vtamn D receptor n twns wth autsm spectrum dsorders

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir