Sorting by

×
28 Mayıs 2024
Genel

Otizm ve Narsisizm Arasındaki Farkı Anlamak

 Donnesa McPherson, AAS tarafından

4 Eylül 2023

Otizmli çocuklar bir şeye ilgi duyduklarında ve sürekli onun hakkında konuştuklarında, ebeveynler ve diğerleri otizm ile narsisizmin bağlantılı olup olmadığını merak ederler. Her ne kadar bir tutkuya sahip olmak ve bunu başkalarıyla tartışmak harika olsa da, özellikle de dinledikleri zaman, bu o kişiyi narsist olarak nitelendirebilir mi?

Küçük Johnny veya Susie’nin dinozorlar hakkında buldukları en son bilgilerden bahsetmesi ve son üç gün boyunca bu konu hakkında konuşması göz korkutucu olabilir. Başka konular veya o gün olanlar hakkında konuşmak isteyen kardeşleri ekleyin, duygular incinebilir ve birileri duyulmadığını hissedebilir.

Bu gerçekten narsistik kişilik bozukluğu mu? Bir çocuk sadece kendi istediği hakkında konuştuğunda, diğer konuşmaları bölecek kadar ileri gitmek veya başkalarının söylediklerini görmezden gelmek bile bencil ve benmerkezci görünebilir, ancak bu davranışın altında yatan başka nedenler de olabilir.

Narsisizm Nedir?

Narsistik kişilik bozukluğu özellikleri şunları içerir:

 • görkemli bir kişisel önem duygusu
 • bencil
 • başkalarını aşırı derecede eleştirmek
 • şişirilmiş öz değer duygusu
 • Başkalarını değersizleştirirken kendinizi üstün hissedin
 • empati eksikliği
 • benmerkezcilik

Bu narsisistik özelliklerin çoğu, bireyin öz saygısını düzenlemede yaşadığı zorluklardan kaynaklanmaktadır. Akıl sağlığı uzmanlarından oluşan bir ekibin, farklı terapilerle tedavi edilebilecek narsistik kişilik bozukluğunu teşhis ettiğini unutmamak önemlidir.

Genetik ve Çevresel Faktörler

Her ne kadar genetik bir bileşen bulunmasa da biyolojik düzeyde bireyin ebeveynleriyle olan ilişkisinin endişe kaynağı olabileceği yönünde öneriler var. Çocuğa gerekli ilgiyi ve övgüyü vermeyen ebeveynler ya da tam tersi, çocuğun aşırı övgü ve ilgi görmesi buna örnek olarak gösterilebilir.

Özel yetenek ve becerilere sahip narsisistik özelliklere sahip olanlar, öz değerlerini ve öz imajlarını başkalarının onlara nasıl tepki verdiğine ve nasıl davrandığına dayandırma eğilimindedir; Örnekler beğeniler ve olumlu sosyal medya etkileşimleridir.

Teşhis Kriterleri

Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, Beşinci Baskıya (DSM-5) göre tanıya yönelik belirtiler, erken yetişkinlik döneminden önce başlayan aşağıdaki belirtilerden en az beşini içermelidir:

 • Yetenek ve becerilerine dair aşırı abartılı veya görkemli bir algı
 • Aşk, güzellik, zeka, yetenek, sosyal ve ekonomik statü vb. gibi abartılı beklentilerle ‘bir fantezi dünyasında yaşamak’.
 • şişirilmiş bir kişisel önem duygusuna sahiptirler ve yalnızca ‘yeterince iyi’ olanlarla etkileşime girer ve ilişkiler kurarlar.
 • sürekli ilgi ve hayranlık ihtiyacı
 • hak sahibi
 • istediklerini elde etmek için başkalarını kullanmak
 • empati eksikliği
 • başkalarının sahip olduklarına imrenmek, başkalarının istediğine inanmak ve sahip olduklarını kıskanmak
 • şişirilmiş öz değer duygusu

Otizm Nedir? 

Otizm spektrum bozukluğu (ASD) özellikleri şunları içerir:

 • duygusal ve sosyal etkileşimlerde zorluklar
 • Bunlar arasında konuşmanın gelgiti, duyguları anlama ve ifade etme, sosyal ipuçlarını anlamada zorluk , konuşmayı başlatma ve sürdürmede yaşanan zorluklar yer alabilir.
 • sözsüz iletişimi anlamadaki zorluklar
 • göz teması kullanma, jestleri ve beden dilini yanlış anlama, yüz ifadelerinin ve diğer sosyal ipuçlarının kullanılmaması ve sözsüz iletişimle sınırlı
 • ilişkilerde zorluk
 • Başlama, anlama ve sürdürme ile ilgili zorluklar, farklı sosyal etkileşimlerde ve durumlarda nasıl davranılacağını bilme, yaratıcı oyunu yanlış anlama, başkalarıyla ilgilenmeme

Genetik ve Çevresel Faktörler

Otizmle ilgili spesifik genetik ve çevresel faktörler ve bunların otizmin nedeni ile bir ilgisi olup olmadığı konusunda araştırmalar halen devam etmektedir. Bu faktörlerin olup olmadığı veya ne olabileceği ve bireyin otizm özelliklerini doğrudan etkileyip etkileyemeyeceği konusunda kesin bir cevap yoktur.

Teşhis Kriterleri

Bireye teşhis konulduğunda, ruh sağlığı uzmanının üç seviyeden birindeki şiddet ile birlikte aradığı belirtiler şunlardır:

 1. biraz destek gerektiriyor
 2. yeterli destek gerektirir
 3. en önemli desteğe ihtiyacı var

Belirtiler aşağıdakilerden en az 2’sini içerir:

 • Tekrarlayan davranışlar da dahil olmak üzere stereotipik hareketler
 • günlük kalıplarda, ritüellerde ve sözlü veya sözsüz etkileşimlerde rutinin esnekliği ve ısrarı
 • yoğun ve spesifik ilgi alanları
 • ya çok hassastır ya da duyusal girdilere çok az yanıt verir veya hiç yanıt vermez

Uzman aynı zamanda davranışların erken çocukluk/gelişim döneminde başlayıp okul veya günlük yaşam gibi sosyal etkileşimlerde “klinik olarak anlamlı bozulmaya” neden olup olmadığını da inceler. Uygulayıcı ayrıca bu davranışların diğer eşlik eden hastalıklarla veya önceden teşhislerle veya zihinsel engellilikle ilgili olup olmadığını da not eder.

Otizm ile narsisizm arasında bir örtüşme var mı?

Otizm spektrum bozukluğu, bireylerin başkalarıyla ve çevreleriyle sosyal ve duygusal etkileşimlerde zorluk yaşamasıyla karakterize edilir. Bunun aksine, narsistik kişilik bozukluğu, özsaygıyı düzenlemede zorluk yaşayan ve bunun çevrelerindeki diğer kişilerle olan etkileşimlerini nasıl etkilediğiyle karakterize edilir.

Her ne kadar otistik bir kişide bazı davranışlar doğası gereği narsisistik görünse de, bu, başkalarının özel ilgisine duyulan ihtiyaçtan ziyade, uygun şekilde nasıl etkileşime geçileceğinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Bu, otizm tanısı alan bir kişinin aynı zamanda narsistik kişilik bozukluğu tanısına da sahip olamayacağı anlamına gelmez. Yine de iki tanı arasında kesin farklılıklar vardır.

Otizm ve Narsisizm Arasındaki Farklar

Narsisizm ile otizm arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Otizm tanısı alan bireyler sosyal ve duygusal ipuçları, etkileşimler ve kendilerinden ne beklendiğini ve neler olduğunu anlamada zorluk yaşarlar.
 • Narsistik kişilik bozukluğu tanısı alan bireyler, benlik saygısını düzenlemekte zorlanırlar ve kendi çıkarları için başkalarının kabulüne ihtiyaç duyarlar.

Çözüm

Her ne kadar insanlar bazen otizmli bir kişinin etrafındakileri dikkate almadan o anki ilgi alanlarından bahsederek narsist davrandığını düşünse de otizm ile narsisizm arasında ciddi bir fark vardır. Bu, teşhisler arasındaki farkları ve her terimin ne anlama geldiğini anlamanın neden bu kadar önemli olduğunun bir örneğidir.

Bir süredir ortalıkta dolaşan ve her zaman yeni görünen birçok tanıya ayak uydurmak zor olabilir; Sorularınız varsa diğer ebeveynlerle ve profesyonellerle konuşarak yardımcı olabilirsiniz.

Sorular ve endişeler ortaya çıktığında çocuk doktoru her zaman harika bir ilk duraktır. Diyelim ki sorulara cevap veremediler veya belirli sorunlara yardım edemediler. Bu durumda yardımcı olabilecek diğer profesyonellere başvurabilirler.

Referanslar:

çeviren reyyan sabır

About The Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir