Sorting by

×
AHOU MOSTOWFIAutism spectrum disorders: A close-reading of four independent films Otizm spektrum bozukluğu: Dört bağımsız filme dair okuma
AYŞE EVRİM İKİZOtistik çocukların gelişiminde,resim-iş eğitiminin yeri ve önemi The place and the importance of the education of art in the progress of autistic children
BERRAKÇAY ORÇUNMüziğin bir yaygın gelişimsel bozukluk tipi olan otizmde ortaya çıkan problemli davranışlar üzerindeki etkisi: Ritim uygulaması çerçevesinde 4 örnek olay Effect of the music on problematic behaviours arising in autism that is a pervasive developmental disorder: 4 type case study within the framework of rhythm application
BİLGEHAN ERENOrff yaklaşımına göre hazırlanan müzik etkinlikleri içinde ipucunun giderek azaltılması yöntemi ile yapılan gömülü öğretimin otistik çocuklara kavram öğretmedeki etkililiği The effect of embedded teaching through the most-to-least prompting procedure in concept teaching to the autistic children in Orff-based music activities
DERMAN ÇALIŞGörsel sanatlar uygulamalarının otistik ve down sendromlu çocukların gelişimlerine etkileri The effect of visual arts applications on the development of children with otistic and down syndrome
EBRU YILMAZOtistik çocuklarda müzik atölyesi çerçevesinde ortaya çıkan sözel olmaya iletişim işaretlerinin incelenmesi Emergence of non verbal communicative signes of autistic children in a musical frame
ESRA DOĞANOtizmli öğrencilere görsel sanatlar dersi veren öğretmenlerin istihdamı ve mesleki yeterlilikleri Employment and professional competencies of teachers teaching visual arts to the students with authisim
NERGİS ÇANAKOtizmli çocukların resimlerinin incelenmesi Researching autism children’s art
ÖZLEM OYMAN ÖZORAKÇocuk şarkılarının otizimli çocuklardaki konuşma problemlerine etkileri The effect of children songs on the speech disorders of the autistic children
SONGÜL PEKTAŞMüzikal etkinliklere dönüştürülmüş sosyal öykü uygulamalarının gelişimsel yetersizliği olan çocuklara sosyal beceri öğretiminde etkililiği The efficacy of social story applications turned into musical activities on children with developmental disabilities regarding social skills teaching
SÜREYYA DEDEOĞLUÖzel eğitimde müzik alanına ilişkin yapılmış olan bilimsel çalışmaların içerik analizi Content analysis study of scientific researches related to music area in special education
UĞUR GÖKMENOtizm tanısı almış bir çocuğun müziğe ve müzik çalışmalarına verdiği tepkilerin betimlenmesi Description of the responses of a child diagnosed with autism to music and musical activities
YILDIRAY KILIÇOrff yaklaşımı ile hazırlanan müzik etkinliklerinin otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere öğretiminde eş zamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği The effectiveness of teaching with simultaneous prompting for teaching to students with autism spectrum disorder of music activities prepared with orff approach

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir