Sorting by

×
Otizmde Bazı Araştırma -Geliştirme Üzerine Tezler
ASLIHAN YILDIRIMPareidolia: Obsesif kompulsif yatkınlığı olan bireylerle otistik yatkınlığı olan bireylerin karşılaştırılması Pareidolia: Comparison of individuals with obsessive compulsive tendency and individuals with autistic tendency
ALTAN AYGÜNOtistik öğrencilere yönelik veri tabanı oluşturulması ve takip uygulaması Creating a data base and follow-up application for autistic pupils
CUMHUR TEKŞENEffectivenes of oral repated reading on the fluency and comprehension in English of children with autism (CWA) Sözlü tekrar eden okumaların, otizmli çocukların (CWA) İngilizcelerinde akıcılık ve anlamalarına etkileri
GAMZE ALAKOkul öncesi dönemde sözel olmayan otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların söz öncesi becerilerinin gelişiminde anne yanıtlayıcılığının etkisinin boylamsal incelenmesi An investigation on the effect of maternal responsiveness on preverbal skill gains in children with nonverbal autism spectrum disorder in the preschool period
EMİNE KILIÇEffects of the design of toys on the child-toy interaction in special education Oyuncak tasarımının özel eğitimde çocuk-oyuncak ilişkisine etkisi
EMİNE GÜNGÖRToplumda eşik altı otistik belirti sıklığının araştırılması Investigation of the prevalance of subtreshold autistic symptoms in the society
FATMA NUR TEKİNParkların otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklar tarafından etkin kullanılabilirliğinin irdelenmesi: Konya (Selçuklu ilçesi) ve Karaman örneği The investigation of effective use of parks by children with autism spectrum disorder: An example of Karaman and Selçuklu district of Konya
HATİCE GÖLBAŞISivas il merkezinde otizm spektrum bozuklukları yaygınlığı ve sağlık çalışanlarının otizm spektrum bozukluklarına yönelik bilgi ve tutumları Prevalence of autism spectrum disorders in Sivas city center and the knowledge and attitude of healthcare workers regarding autism spectrum disorders
PINAR KAYA3-6 yaş grubu otizmli ve normal gelişim gösteren çocukların sözcük dağarcığı düzeylerinin incelenmesi Research of the levels of vocabulary in 3-6 age group children with autism versus normally growing children
SEVİ MERTERA participatory product design process with children with autism spectrum disorder Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ile katılımcı ürün tasarımı süreci
TUĞÇE İRTENKOtistik çocuk özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin mimari tasarım açısından incelenmesi Autistic children’s architectural investigation of special education and rehabilitation centers

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir